วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563

รับสอน จัดอบรม RESTful API with Laravel 5.7

รับสอน จัดอบรม RESTful API with Laravel 5.7


Representational state transfer หรือ REST คือการสร้าง Web Service ชนิดหนึ่งที่ใช้สื่อสารกันบน Internet ใช้หลัการแบบ Stateless  คือไม่มี Session ซึ่งต่างจาก Web Service แบบอื่นเช่น WSDL และ SOAP การทำงานของ RESTful Web Service  จะอาศัย URI/URL ของ request เพื่อค้นหาและประมวลผลแล้วตอบกลับไปในรูป XML, HTML, JSON  โดย response ที่ตอบกลับจะเป็นการยืนยันผลของคำสั่งที่ส่งมา และสามารถพัฒนาด้วยภาษา programming ได้หลากหลาย คำสั่งก็จะมีตาม HTTP verbs ซึ่งก็คือ GET, POST, PUT, DELETE

ซึ่งการเขียนและออกแบบ Restful API ค่อนข้างมีรายละเอียดและซับซ้อนอยู่พอควร การเลือกใช้ Framework อย่าง Laravel จะช่วยเราได้มาก เพราะ Laravel เตรียมความพร้อมเรื่องการออกแบบและสร้าง API มาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะใน Laravel 5.7 นี้จะมีความสามารถใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ API มากมาย ดังนั้นผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้จะได้แนวทางที่ถูกต้อง พร้อมตัวอย่างการเขียน Restful API ในโปรเจ็กต์จริง ในการทำงานจริง ที่ผู้สอนมีประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอดให้นำไปฝึกฝนและต่อยอดในงานของตนเองได้เป็นอย่างดีดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:


วัตถุประสงค์:

 • เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง PHP Artisan ใน Laravel เพื่อสร้าง Code ส่วนของ Controller , Model และ View
 • เรียนรู้การทำงานกับ Middleware ใน Laravel 5.7
 • เรียนรู้การสร้าง Route แบบ Resource ใน Laravel สำหรับทำ API
 • เรียนรู้การจัดการกับไฟล์ JSON สำหรับ RESTful API
 • เรียนรู้การ Validation
 • เรียนรู้การเขียน Restful API ทั้ง 4 process คือ CRUD (Creat-Read-Update-Delete)
 • เรียนรู้การใช้งาน Sessions และ Access Token
 • เรียนรู้การใช้งาน Laravel Passport เสริมความปลอดภัยให้กับ RESTful API แบบ OAuth 2
 • เข้าใจแนวทางการแบ่งหน้าเนื้อหา
 • เรียนรู้คำสั่งการ Sorting , Filtering และ Caching
 • เรียนรู้การทำงานกับ CORS เมื่อต้องเรียกใช้งานผ่าน Javascripts
 • พร้อมฝึกฝนทำ Workshop ในงานจริงอีกมากมาย
กลุ่มเป้าหมาย:

 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่สนใจออกแบบและพัฒนา RESTful API ด้วย Laravel 5.7
ความรู้พื้นฐาน :
          สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้
  • ความรู้พื้นฐานในการเขียน PHP & MySQL มาบ้าง
  • มีความรู้พื้นฐานการเขียนและทำงานกับ Laravel framework มาบ้าง
  • ความรู้พื้นฐานการในการออกแบบเว็บไซต์มาบ้าง
  • ความรู้พื้นฐานในการทำงานกับฐานข้อมูลมาบ้าง
ระยะเวลาในการอบรม:

 • 24 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 8,000 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 7,200 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

วิทยากรผู้สอน:

อาจารย์สามิตร โกยม

** สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนอบรมได้ที่ **

รับสอน จัดอบรม RESTful API with Laravel 5.7


หรือสนใจหลักสูตรต่างๆได้ที่


บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 2 ซอยลาดพร้าว 65/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ช่องทางติดต่อ

Tel.02-570-8449

Tel.088-807-9770


Line : @itgenius


อบรม restful api with laravel 5.7,หลักสูตร restful api with laravel 5.7,สอน restful api with laravel 5.7,สถาบันฝึกอบรม restful api with laravel 5.7,คอร์สอบรม restful api with laravel 5.7,workshop restful api with laravel 5.7,อาจารย์สอน restful api with laravel 5.7,สถานที่เรียน restful api with laravel 5.7,สอน php 7 ราคาถูกสอน restful api with laravel 5.7, ชลบุรีจัดอบรม restful api with laravel 5.7,นอกสถานที่เรียนรู้ restful api with laravel 5.7 พื้นฐาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น