วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

รับทํา E-learning รับทําอีเลิร์นนิง, รับทำ LMS,รับทำ Moodle, บริษัททำอีเลิร์นนิง, บริษัททำ E-learning


บริษัท ดีทูไอเดีย จำกัด

ทางเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและเพื่อเป็น การตอบสนองต่นโยบายของรัฐ ในการปฏิรูปการศึกษาอันเป็น จุดมุ่งหมายหนึ่งในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหาร ที่บูรณาการความรู้ใหม่ๆ เราจึงนำเสนอทางเลือกใหม่ทางด้านสื่อการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยการนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

รับทำสื่อการสอน E-learning Design  /  Learning Management Systems (E-Learning)

1. CAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2. WBI เว็บช่วยสอน
3. CMS ระบบบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์
4. LMS ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์อง เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยการนำเสนอบริการและ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
5. สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ติดต่อ   02-1070046  /  http://e-learning-thailand.com 

โทร. 02-1070046, 086-0702377


ติดต่อ   02-1070046  /  http://e-learning-thailand.com 

รับทํา E-learning, รับทําอีเลิร์นนิง, รับทำ LMS, รับทำ Moodle, บริษัททำอีเลิร์นนิง, บริษัททำ E-learning

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น