วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ บท1-5 รับวิเคราะห์ SPSS หรือทำบางบทก็ได้ค่ะ รับแก้งานทุกบทค่ะ


รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ บท1-5 รับวิเคราะห์ SPSS หรือทำบางบทก็ได้ค่ะ รับแก้งานทุกบทค่ะ

รับทำแผนการตลาด แผนธุรกิจ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

รับคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม แจกแบบสอบถาม รับพิมพ์งานเริ่มต้นที่หน้าละ 5 บาทค่ะ 

รับทำการบ้าน รายงานต่างๆ ปัญหาพิเศษ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

รับจัดหน้า ทำบทคัดย่อ ทำสารบัญ 

รับเขียนบทความงานวิชาการ ราคากันเอง


***** รับงานทั่วประเทศ แก้ฟรีไม่คิดเงินเพิ่ม ไม่ทิ้งงานค่ะ *****

โดยนักสถิติ กศม.วิจัยและประเมิน !!!!

สนใจแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้ค่ะ  ไอดี jajah168

*****วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ งานวิจัย ต้องทำอะไรบ้าง

1. ตั้งชื่อ ทำ Proposal เสนอ
2. บทที่ 1 บทนำ ภูมิหลัง ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3. บทที่ 2 ค้นข้อมูล ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
4. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย
5. บทที่ 4 วิเคราะห์ผล หาค่าสถิติ ทดสอบสมมติฐาน โปรแกรมที่นิยมใช้งานคือ SPSS ประมวลผลและแปลความหมายของผลลัพธ์ที่ได้
6. บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลว่าสอดคล้องกับทฤษฎีหรือแนวคิดจากบทที่ 2 ในส่วนใด พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
7. จัดพิมพ์ จัด Format ที่ถูกต้อง ทำรูปเล่มตามคู่มือ เตรียมส่ง เข้าเล่มปกแข็ง พิมพ์ทอง

ราคากันเองค่ะ สามารถเลือกทำบางบทได้ค่ะ บทที่ 1-5 ราคาบทละ 1500-2500 บาทค่ะ 
== รับรองผลกรณีมีแก้ไข แก้ให้ฟรีจนผ่าน ไม่คิดเงินเพิ่มค่ะ ==

สนใจแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้ค่ะ ไลน์ไอดี jajah168


%%%%%  คุณโทรมาหาเรา 089-111-089-6   คุณแจ้งความประสงค์   %%%%%

E-Mail :  thesis111@gmail.com

ID LINE : jajah168

รับทำแผนการตลาด , รับงานทั่วประเทศ ,  รับทำวิจัย , รับทำวิทยานิพนธ์  ,
 รับวิเคราะห์ ,SPSS รับคีย์ข้อมูล,รับเขียนบทความงานวิชาการ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น