วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ไร่พินิจ แหล่งรวมสายพันธ์มันสัมปะหลัง พันธ์ดี สายพันธ์แท้ จัดส่งทั่วประเทศ


ไร่พินิจ แหล่งรวมสายพันธ์มันสัมปะหลัง พันธ์ดี สายพันธ์แท้ จัดส่งทั่วประเทศ

ไร่ตั้งอยู่ที่ อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

สาขา 2 อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

โทร. 085-850-2430

จำหน่ายมันสัมปะหลังพันธ์ใหม่

*เกษตรศาสตร์ 72   *เกษตรศาสตร์ 75

*พวงเพชร   *นาคขาว

 *ไจแอ้น  พิรุณ 1  *อ้อยยักเขียว   *อ้อยยักแดง


 
 
 
 
 
 
  


มันสัมปะหลัง, จำหน่ายมันสัมปะหลัง, มันสัมปะหลังพันธ์ใหมพันธ์่นาคขาว, 
มันสัมปะหลัง พันธ์ดี, มันสัมปะหลังสายพันธ์แท้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น