วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

รับสมัครนักเรียนแพทย์แผนไทยยุค 4.0 สาขาแพทย์แผนไทย (ก) หลักสูตรมาตรฐาน มีห้องเรียนแอร์ ฆ่าเชื้อในอากาส ครูมีประสบการณ์ อุปกรณ์ครบ


รับสมัครนักเรียนแพทย์แผนไทยยุค 4.0 สาขาแพทย์แผนไทย (ก) หลักสูตรมาตรฐาน มีห้องเรียนแอร์ ฆ่าเชื้อในอากาส ครูมีประสบการณ์ อุปกรณ์ครบ 


รับสมัครการเรียนสาขาแพทย์แผนไทย (ก)

รับสมัครผู้สนใจเรียนแพทแผนไทย 2 สาขา

1.วิชาเภสัชกรรมไทย 2 ปี ไม่น้อยกว่า 800 ชม.

2.วิชาเวชกรรมไทย 3 ปี ไม่น้อยกว่า 1200 ชม.

สอนโดยครูแพทย์แผนไทยที่ใบอนุญาตครู ไม่น้อยกว่า 4 ท่าน สำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการตามหลักสูตรและ เสริมนอกหลักสูตร เมื่อจบการศึกษาตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน สามารถขึ้นสอบภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ เพื่อรับขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย (ก) โดยสถาการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข

รับสมัครนักเรียนแพทย์แผนไทยยุค 4.0 

หลักสูตรมาตรฐาน มีห้องเรียนแอร์ ฆ่าเชื้อในอากาส ครูมีประสบการณ์ อุปกรณ์ครบ 

สนใจติดต่อสอบถาม เวลา 9.30 - 18.00 น.

โทร. 082-387-7288, 082-698-9265, 081-387-9721


รับสมัครนักเรียนแพทย์แผนไทย, รับสมัครนักเรียนแพทย์แผนไทยยุค 4.0, รับสมัครการเรียนสาขาแพทย์แผนไทย (ก)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น