วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

งานวิจัย ถังขยะฆ่าเชื้อโรค ด้วยโอโซนระบบพาสมาความดันสูงงานวิจัย ถังขยะฆ่าเชื้อโรค ด้วยโอโซนระบบพาสมาความดันสูง
ปัญหาขยะติดเชื้อขยะอันตรายจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
การกำจัดขยะติดเชื้อปนเปื้อน กับ ผศ.ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์ อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ผลงานรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดและจัดแสดงในงาน 13th Taipei International Invention Show & Technoment

กับสิ่งประดิษฐ์ "ถังขยะฆ่าเชื้อโรค ด้วยโอโซนระบบพาสมาความดันสูง" มุ่งหวังที่จะช่วยลดปัญหาขยะติดเชื้อขยะอันตรายจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ที่นับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
https://www.youtube.com/watch?v=anBNNXPkJvU


วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

สมัครเรียน Dek63
สมัครเรียนปริญญาตรี ปริญญาโท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel.02878 5000
Line@ :@siamtechno

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น