วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

www.valuebizsolution.com ที่ปรึกษา, ที่ปรึกษาบัญชี, ที่ปรึกษาภาษีอากร, วางระบบบัญชี, CO-CFO, สำนักงานบัญชีปัจจุบันองค์กรของท่าน ประสบปัญหา ทำนองนี้บ้างหรือเปล่า ??????
✓ ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างอยู่ในบัญชีเป็นจำนวนมาก แต่ ไม่กล้าขอคืน
✓ ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ค้างอยู่ในบัญชีเป็นจำนวนมาก แต่ไม่กล้าขอคืน
✓ สมุห์บัญชี / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ของบริษัทฯ เข้า-ออกบ่อย ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในงาน
✓ สำนักงานบัญชีที่ท่านใช้บริการอยู่ จัดทำงบการเงินประจำปีเพียงอย่างเดียว
✓ ข้อมูลทางบัญชีไม่มีความถูกต้องแม่นยำส่งผลให้บริหารงานผิดพลาด
✓ ไม่สามารถชี้แจงต่อทางราชการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
✓ งบการเงินประจำปีเสร็จวันสุดท้ายของการยื่นแบบ
✓ อยากขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร
✓ สมุห์บัญชี / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ของบริษัทฯ เข้า-ออกบ่อย ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในงาน

Why Us?
“หยุดเสียเวลา และค่าใช้จ่าย”
ไปกับผลลัพธ์ที่ได้ ไม่ใช่อย่างที่คุณต้องการ
มอบหมายปัญหาของท่าน ให้เป็นหน้าที่ของเรา
เราจะดูแลด้วยความใส่ใจ ท่านจะได้ผลลัพธ์ที่แสนคุ้มค่า
เราจะแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ

ติดต่อได้ที่
Tel. 097-414 4544, 083-659 5969
Line ID: valuebs
http://www.valuebizsolution.com
E-mail  : valuebs@outlook.com

ที่ปรึกษา, ที่ปรึกษาบัญชี, ที่ปรึกษาภาษีอากร,  วางระบบบัญชี,  CO-CFO,  สำนักงานบัญชี,
ถูกตรวจภาษี,  ขอคืนภาษี,  ขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย,  ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม,  งบการเงินไม่ถูกต้อง,
เสียภาษีไม่ถูกต้อง,  วางแผนภาษี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น