วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สถาบันอบรม สัมมนา DSmart Training ผู้ให้บริการรับจัดอบรม สัมมนาด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เน้นหลักสูตรคุณภาพ


สถาบันอบรม สัมมนา DSmart Training 

ผู้ให้บริการรับจัดอบรม สัมมนาด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เน้นหลักสูตรคุณภาพ โดยจัดทำขึ้นเฉพาะธุรกิจ  เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ผู้เข้าสัมมนาต้องได้รับความรู้หลากหลายจากประสบการณ์จริง ดังนั้น ทุกหลักสูตรที่บริษัทฯ  จัดให้ลูกค้าทุกราย จะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะแก่การนำไปใช้งานได้จริงตามลักษณะธุรกิจของลูกค้า แม้แต่หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป (Public course) วิทยากรก็จะปรับเปลี่ยนโดยยกตัวอย่างที่ตรงกับปัญหาจริงที่ลูกค้าประสบ

โดยประกอบไปด้วย  5 หมวดหมู่ หลัก ด้วยกันคือ

  1. หลักสูตร การขายและการตลาด (Sales and Marketing Course)
  2. หลักสูตร บริการ (Service Course)
  3. หลักสูตร หัวหน้างาน/ผู้บริหาร (Supervisor / Manager Course)
  4. หลักสูตร ความคิดและอื่นๆ (Thinking and Other Course)
  5. หลักสูตร ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Course)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร : 086-336-2702 , 02-615-4689


Line@ : @904rxbqd 

รับชมคลิปวีดิโอการสอนได้ที่  https://www.youtube.com/channel/UCologhRQb2uKE8HkxKTbVag?view_as=subscriber 

บริการรับจัดอบรม, รับจัดสัมมนา, หลักสูตรการขายและการตลาด, หลักสูตรบริการ, หลักสูตรหัวหน้างาน, หลักสูตรผู้บริหาร, หลักสูตรทรัพยากรบุคคล


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น