วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

HIPO Training ผู้ให้บริการด้านการจัดอบรม สัมมนา (Training Seminar) Public Training และ In-house Training ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี


บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.

ผู้ให้บริการด้านการจัดอบรม สัมมนา (Training Seminar) : Public Training และ In-house Training ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี โดยเน้นหลักสูตรที่มีคุณภาพ มีกิจกรรม Workshop และ Role play เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมคิดร่วมทำ อีกทั้งยังมีวิทยากรที่มากด้วยความประสบการณ์และความสามารถที่จะสอนให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ได้จริงในการทำงาน โดยทุกท่านจะได้เรียนรู้หลักสูตรแบบ Leaning by Doing  Leaning by Sharing และ Leaning by Q & A   โดยมีหมวดหมู่

หลักสูตรหลัก 5 หมวดหมู่ ด้วยกันคือ

    1. หลักสูตร การขายและการตลาด (Sales and Marketing Course)
    2. หลักสูตร บริการ (Service Course)
    3. หลักสูตร หัวหน้างาน/ผู้บริหาร (Supervisor / Manager Course)
    4. หลักสูตร ความคิดและอื่นๆ (Thinking and Other Course)
    5. หลักสูตร ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Course)

สอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ 

  โทรศัพท์ : 02-615-4499, 02-615-4477-78

  มือถือ : 0-8631-83151, 0-8631-83152  Line @ : @761mvknp 

  รับชมคลิปวีดิโอการสอนได้ที่  

บริการการจัดอบรม, บริการจัดสัมมนา, Training Seminar, Public Training, In-house Training, หลักสูตรการขายและการตลาด หลักสูตรบริการ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น