วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อหลักสูตร “ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001 : 2008 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR ”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อหลักสูตร 

“ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001 : 2008 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR ”

การจัดทำและพัฒนาระบบการ ทำงานใหม่ใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้นั้น จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน 

และความมุ่งมั่นจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ระบบ ISO 2008 ก็เช่นกัน ถึงแม้ภายหลังการพัฒนา

ระบบสำเร็จแล้ว ยังต้องดูแลรักษาระบบให้คงไว้อย่างต่อเนื่องด้วย ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงจึงต้องให้

ความเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารระดับสูง อาจแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารที่เรียกว่า 

QMR (Quality Management Representative) หรือผู้ช่วย QMR ขึ้น เพื่อดูแลระบบโดยรวม และรายงานตรง

ต่อผู้บริหารระดับสูงเป็นระยะๆ ด้วยเหตุนี้ QMR หรือผู้ช่วย QMR จึงมีบทบาทสำคัญ

ต่อระบบ ISO 2008 อย่างมาก


การอบรมหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้ตัวแทนฝ่ายบริหาร หรือ QMR รวมทั้ง ผู้ช่วย QMR ได้เข้าใจ

ถึงภาระหน้าที่สำคัญที่ต้องมี ภายใต้ระบบ ISO 2008 รวมถึงข้อควรระวัง และแนวทางในการดูแล ระบบ

ให้คงไว้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เป็นหลักการ Workshop และกรณีศึกษา 

เพื่อให้การอบรมมีประสิทธิภาพสูงสุด     

** วิธีการลงทะเบียนอบรม **

* โทรสำรองที่นั่ง Call Center 0-2513 7500,086-307-2163 ติดต่อคุณภควงค์ ฝ่ายอบรม

* แฟ็กซ์ใบสมัครอบรม มาที่ 0-2513 9938 

* Email : pr@twoplustrainingcenter.com

* สมัครอบรม Online www.twoplustrainingcenter.com


** ค่าอบรม **

ท่านละ  6,500+ 455  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 6,955บาท 

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548121048

**วิธีการชำระเงิน**

* เช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ 

* โอนเงินเข้า ชื่อบัญชี บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 

(ธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง 

บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 089-2-41621-6  

และ กรุณาแฟ็กซ์ ใบ Pay Inไป 0-2513 9938 ถึง ฝ่ายอบรม 

* ท่านสามารถตัดบัตรเครดิตผ่านเว็บได้ทันที
ระยะเวลาฝึกอบรม  :  2  วัน  

วันที่อบรมและสถานที่อบรม : วันที่ 7-8 สิงหาคม 2556 เวลา 09: 30 น.–16:30 น. ณ . Twoplus 

Training Center บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 42 ทูพลัส ปาร์ค ซ.ลาดพร้าว 8 

ถ.ลาดพร้าว แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090


สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 42 ทูพลัส ปาร์ค ซ.ลาดพร้าว 8 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล 

เขตจฟจักร กรุงเทพฯ 1090

Tel : 02-5137500 / 086-3072163 คุณภควงค์ (ฝ่ายอบรม)Facebook : twoplustrainingcenter.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น