วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อหลักสูตร “เทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อหลักสูตร “เทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร”


การก่อสร้างเป็นขบวนการทำงานที่สร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง (Drawing) 

ให้เป็นไปตามรูปทรง ระยะตรงตามแบบที่กำหนด โดยรายการประกอบแบบ (Specification) เป็นการ

ขยายรายละเอียดวัสดุ และขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาช่างที่ดี โดยมีสัญญารับ

เหมาก่อสร้างเป็นตัวกำหนดการรับผิดชอบการทำงาน รวมถึงเงิน และเวลาที่จะแล้วเสร็จ โดยการ

ก่อสร้างที่ดีนั้น ผู้รับเหมาก่อสร้างจำเป็นจะต้องทำงานให้เป็นไปตามรูปแบบ และสัญญา คือ ภายในงบ

ประมาณ (Money) เสร็จในเวลา (Time) และคุณภาพ (Quality) ที่ดีตามที่กำหนด

การตรวจสอบงานก่อสร้างจึงเป็นขบวนการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และรายการประกอบ 

โดยเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ซึ่งผู้ตรวจสอบงานก่อสร้างที่ดีนั้น จำเป็นจะต้องมีความรู้เข้าใจขั้นตอน

การก่อสร้าง โดยหากมีประสบการณ์สูง ก็จะยิ่งช่วยให้งานก่อสร้างนั้นมีคุณภาพงานดีเพิ่มขึ้นไปด้วย

หลักสูตรนี้เป็นการอบรมเทคนิคการตรวจงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพดีตามหลักวิชาช่างที่ดี ตั้งแต่การเริ่ม

ลงมือก่อสร้าง จนถึงก่อนการส่งมอบงานให้กับเจ้าโครงการ ตลอดจนประสบการณ์ด้านการตรวจงาน

ก่อสร้างจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการตรวจสอบงานก่อสร้างได้รวดเร็วขึ้นระยะเวลาฝึกอบรม : 2  วัน   

วันที่อบรมและสถานที่อบรม :  วันที่ 5-6 กันยายน 2556 เวลา 09: 30 น. – 16:30 น. 

 ณ . Twoplus Training Center 

บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 42 ทูพลัส ปาร์ค ซ.ลาดพร้าว 8 ถ.ลาดพร้าว 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090

ค่าอบรม : ท่านละ  7,500+ 525  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 8,025 บาท 

 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร0105548121048

วิธีการชำระเงิน

1.เช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ 

2.โอนเงินเข้า ชื่อบัญชี บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 

(ธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง 

บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 089-2-41621-6  
       
 และ กรุณาแฟ็กซ์ ใบ Pay Inไป 0-2513 9938 ถึง ฝ่ายอบรม 

2.ท่านสามารถตัดบัตรเครดิตผ่านเว็บได้ทันที   

วิธีการลงทะเบียนอบรม

1.โทรสำรองที่นั่ง Call Center 0-2513 7500, 086-307-2163 ติดต่อคุณภควงค์ ฝ่ายอบรม

2.แฟ็กซ์ใบสมัครอบรม มาที่ 0-2513 9938 


4.สมัครอบรม Online www.twoplustrainingcenter.comก่อสร้างอาคาร , สร้างอาคาร , อบรมหลักสูตร,  ก่อสร้าง (Drawing)  ,อบรมเทคนิคการตรวจงาน

ก่อสร้าง,  ตรวจงานก่อสร้างจากวิทยากรที่มีประสบการณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น