วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

บริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Scope of Service for Environmental Quality Monitoring)


บริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Scope of Service for Environmental Quality Monitoring)

      


โทร 091-861-4122, 082-486-4990 


OBEC has been not only conducted a core Environmental Business, but also background experience as the following details:

-การจัดทำรายงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Quality Monitoring Report) ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส.ผ)(ONEP)ได้กำหนดไว้
-การจัดทำรายงาน International Finance Corporation (IFC) ภายใต้ธนาคารโลกได้กำหนดให้ใช้ Equator Principles เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินการ (Performance Standards on Social and Environmental Sustainability) 
-การจัดทำรายงาน Environmental Social and Management Plan (ESMP) 
-การจัดทำรายงาน Environmental Due Diligence and Demolition 
-การจัดทำรายงาน Environmental Site Assessments (ESA) Phase I, II, III Report
-Environmental Occupational Health & Safety Audits and Environmental Risk Assessment Report
-การเขียนรายงานผลการตรวจวัดในระดับห้องปฎิบัติการ (Environmental Quality Sampling ) ตามมาตรฐานของ US.EPA โดยมีพารามิเตอร์ ดังต่อไปนี้DO, pH, BOD, COD, TSS, TKN, Oil and Grease, VFA, ALK, TPH, TSP, PM-10, PM-2.5, PAHs, SO2 NOx CO2, VOCs และHeavy metal


OBEC เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ให้บริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Scope of Service for Environmental Quality Monitoring)

ทีมงานที่ปรึกษาของ OBEC มีประสบการณ์งานทางด้านสิ่งแวดล้อม มากกว่า 10 ปี ทางด้านโรงอุตสาหกรรม

- คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air Quality);
- คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศเสีย (Air Emission Quality);
- เสียง (Noise), ความสั่นสะเทือน (Vibration);
- คุณภาพดิน (Soil Quality);
- ตะกอนดิน (Soil Sediment);
- คุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality);
- คุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Quality);
- น้ำทะเล (Sea Water);
- ไดออกซิน (Dioxin);
- การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid Waste, Hazardous Waste Management);
- คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Workplace Environmental Quality Monitoring) เช่น ความร้อน (Heat Stress), แสงสว่าง (Light) และ Nuisance Noise (เสียงรบกวน)


ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาข้อมูลได้ที่

บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

โทร 091-861-4122, 082-486-4990 

Line ID : lermyotบริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, Service for Environmental Quality Monitoring, จัดทำรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม, บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย, บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น