วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนสุวรรณวิทยา ตั้งอยู่ เลขที่ 72 ม. 5 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

   http://www.suwanwittaya.ac.th   โรงเรียนสุวรรณวิทยา      โรงเรียนสุวรรณวิทยา ตั้งอยู่ เลขที่ 72  ม. 5  ต.คำโตนด  อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี  

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 7  เปิดสอนระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ ๑  

ถึงระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ ๖เนื้อที่  ๗๕  ไร่  ๕๐  ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ  ๑๘ หมู่บ้าน ได้แก่ 

 ๑. บ้านนา  ๒. บ้านบุตรเคียน  ๓. เนินตำแย  ๔. เนินม่วง    ๕. คำเลียบ  ๖. หนองคีม  ๗. มะกอกแก้ว  

๘. กำแพง  ๙. เนินมะไฟ  ๑๐. ทุ่งสบก  ๑๑. หนองคุ้ม   ๑๒. หนองเลิง  ๑๓. หนองเอี่ยน  ๑๔. เนินแดง  

๑๕. เนินสูงใต้  ๑๖. บ้านหนองกวาง  ๑๗. บ้าน   เนินสูงเหนือ  ๑๘. บุตรโคตร

โทร  ๐๓๗ – ๒๑๘ - ๕๐๐  

โทรสาร  ๐๓๗ – ๒๑๘-๕๐๐  
โรงเรียนสุวรรณวิทยา , พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา, สถาบันการศึกษา, โรงเรียนมัธยม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น