วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แซนแทนกัม, แซนแทนกัมดีโอเซน, แซนแทนกัมเกรดอาหาร, Xanthan Gum, Xanthan Deosen, Ziboxan


บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด ดำเนินธุรกิจ นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย แซนแทนกัม, แซนแทนกัมดีโอเซน, แซนแทนกัมเกรดอาหาร, Xanthan Gum, Xanthan Deosen, Ziboxan สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายขายและการตลาด
บจก.ไทยโพลีเคมิคอล 
36/1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์. 034496284, 034854888
โทรศัพท์. 034496285, 034854899
Mobile No. 0861762992, 0868850111, 0824504888 (Domestic)
Mobile No. +66800160016, +66898554004 (Export)
Email address, thaipolychemicals (at) hotmail.com
Email address, polychemicals888 (at) gmail.com
Email address, info (at) thaipolychemicals.com

http://www.thaipolychemicals.com

Xanthan Gum, Xanthan Deosen, Xanthan Gum Food Grade, Xanthan Gum Deosen, Ziboxan
Deosen Xanthan Gum is a high molecular weight polysaccharide, produced through the fermentation of carbohydrates such as corn, using a microbe called xanthomonas campestris. Xanthan gum’s unique molecular structure imparts special functional characteristics in aqueous systems, such as stabilizing and thickening, suspending, rheology modification, bonding and foam enhancement. Xanthan gum is a widely used GRAS food ingredient, with proven functionality and safety in a wide range of food and beverage products, offering these characteristics:
  Hot and cold water solubility
  High viscosity at low concentrations
  Pseudoplastic rheological flow viscosity recovery after shear ceases
  Emulsion stabilization
  pH stability over a broad range
  Stability in high-salt systems
  Stability in wide temperature range
  Freeze/thaw stability
  Compatibility with other gums
Deosen Xanthan Gum also ensures exceptionally consistent quality and functionality and is available in a full range of mesh sizes, viscosities, and packaging.
Global standard certified
Kosher approved
Halal certified
ISO 9001
ISO 22000
HACCP
GMP
BRC
More information about Xanthan Gum, Xanthan Deosen, Xanthan Gum Food Grade, Xanthan Gum Deosen, Ziboxan, please contact
Technical Sales, Thai Poly Chemicals Co., Ltd.
Address : 36/1 Moo 9, Nadee, Mueangsamutsakhon, Samutsakhon, Thailand
Department : Marketing and Sales Division
Tel.  +6634 496284, +6634 854888, Fax. +6634 496285, +6634 854899
Mobile No. +66861762992, +66868850111, +66824504888 (Domestic)
Mobile No. +668 00160016, +668 98554004 (Export)
Email address, thaipolychemicals (at) hotmail.com
Email address, polychemicals888 (at) gmail.com
Email address, info (at) thaipolychemicals.com

http://www.thaipolychemicals.com

นอกจาก แซนแทนกัม, แซนแทนกัมดีโอเซน, แซนแทนกัมเกรดอาหาร, Xanthan Gum, Xanthan Gum Deosen, Food grade ดังที่แจ้งรายละเอียดด้านบนแล้ว บจก.ไทยโพลีเคมิคอล ยังดำเนินธุรกิจ นำเข้า ส่งออก และจำหน่ายเคมีภัณฑ์เกรดอาหาร สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบเจือปนอาหาร อีกหลายรายการ สินค้าหลักได้แก่
Ascorbic Acid E300, แอสคอร์บิกแอซิดเกรดอาหาร
Calcium Carbonate Food Grade E170, แคลเซียมคาร์บอเนตเกรดอาหาร
Calcium Chloride Food Grade E509, แคลเซียมคลอไรด์เกรดอาหาร
Citric Acid Food Grade E330, ซิตริกแอซิดเกรดอาหาร
Monocalcium Phosphate Food Grade E341, โมโนแคลเซียมฟอสเฟตเกรดอาหาร
Potassium Carbonate Food Grade E501, โปแตสเซียมคาร์บอเนตเกรดอาหาร
Potassium Chloride Food Grade E508, โปแตสเซียมคลอไรด์เกรดอาหาร
Potassium Hydroxide Food Grade E525, โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์เกรดอาหาร
Sodium Bicarbonate Food Grade E500(ii), โซเดียมไบคาร์บอเนตเกรดอาหาร
Sodium Metabisulfite Food Grade E223, โซเดียมเมต้าไบซัลไฟต์เกรดอาหาร
Sodium Tripolyphosphate Food Grade E451(i), โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตเกรดอาหาร
Sucralose Food Grade E995, ซูคราโลสเกรดอาหาร
Tetrasodium Pyrophosphate Food Grade E450(iii), TSPP, เตตระโซเดียมไพโรฟอสเฟตเกรดอาหาร
Titanium Dioxide Food Grade E171, TiO2 food grade, ไททาเนียมไดออกไซด์เกรดอาหาร
Trisodium Citrate Food Grade E331, ไตรโซเดียมซิเตรตเกรดอาหาร
Xanthan Gum Food Grade E415, แซนแทนกัมเกรดอาหาร
รายการเคมีภัณฑ์เกรดอาหารและเกรดยา รายการอื่นๆได้แก่
Acetic Acid, อาซีติกแอซิด
Ascorbic Acid (Vitamin C), แอสคอร์บิกแอซิด
Aspartame, แอสพาร์เทม
Calcium Carbonate, แคลเซียมคาร์บอเนต
Calcium Chloride, แคลเซียมคลอไรด์
Calcium Hydroxide (Hydrated Lime), แคลเซียมไฮดรอกไซด์, ไฮเดรตไลม์
Calcium Lactate, แคลเซียมแลกเตต
Caustic Soda (Sodium Hydroxide), คอสติกโซดา
Citric Acid Anhydrous, ซิตริกแอซิดแอนไฮดรัส
Citric Acid Monohydrate, ซิตริกแอซิดโมโนไฮเดรต
Dextrose Monohydrate, เด็กซ์โตรสโมโนไฮเดรต
Fumaric Acid, ฟูมาริกแอซิด
Glycerine 99.5 percent USP, กลีเซอรีน 99.5 percent เกรดUSP
Glycerine 99.7 percent USP, กลีเซอรีน 99.7 percentเกรดUSP
Glycine, ไกลซีน
Guar Gum, กัวกัม
Hydrogen Peroxide, ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์
Lactic Acid, แล็กติกแอซิด
Lactose, แล็กโตส
Lauric Acid, ลอริกแอซิด
Magnesium Sulphate, แมกนีเซียมซัลเฟต
Malic Acid, มาลิกแอซิด
Maltodextrin, มอลโตเด็กซ์ตริน
Monocalcium Phosphate, โมโนแคลเซียมฟอสเฟต
Myristic Acid, ไมริสติกแอซิด
Paraffin Oil, พาราฟินออยล์
Phosphoric Acid, ฟอสฟอริกแอซิด
Poly Ether Glycol, PEG300, PEG400, โพลีอีเทอร์ไกลคอล
Polyethylene Glycol, PEG300, PEG400, โพลีเอทิลีนไกลคอล
Potassium Carbonate, โปแตสเซียมคาร์บอเนต
Potassium Chloride, โปแตสเซียมคลอไรด์
Potassium Hydroxide, โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์
Propylene Glycol USP, MPG USP, โพรไพลีนไกลคอลเกรด USP
Polyparaben, โพลีพาราเบน
Refined Salt, Unrefined Salt, เกลือรีไฟน์, เกลือแห้ง, เกลือชื้น, เกลือบริสุทธิ์
Sodium Acetate, โซเดียมอาซีเตต
Sodium Bicarbonate, โซเดียมไบคาร์บอเนต
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC), สารเพิ่มความเหนียว CMC
Sodium Chloride, โซเดียมคลอไรด์
Sodium Hydrogen Sulphite, โซเดียมไฮโดรเจนซัลไฟต์
Sodium Hydroxide, โซเดียมไฮดรอกไซด์, โซดาไฟ
Sodium Tripolyphosphate (STPP), โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต
Sorbitol 70 percent, ซอร์บิทอล
Sucralose, ซูคราโลส
Sulfamic Acid, ซัลฟามิกแอซิด
Tartaric Acid, ทาร์ทาริกแอซิด
Tetrapotassium Pyrophosphate (TKPP), ทีเคพีพี, เตระโปแตสเซียมไพโรฟอสเฟต
Tetrasodium Pyrophosphate (TSPP), ทีเอสพีพี, เตตระโซเดียมไพโรฟอสเฟต
Titanium Dioxide, ไททาเนียมไดออกไซด์
Trisodium Citrate, ไตรโซเดียมซิเตรต
Trisodium Phosphate (TSP), ไตรโซเดียมฟอสเฟต
White Oil, ไวทออยล์, ไวท์มิเนอรัลออยล์
Xanthan Gum, แซนแทนกัม
รายการเคมีภัณฑ์ เกรดอาหาร และเกรดยา รายการอื่นๆ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด

แซนแทนกัม, แซนแทนกัมดีโอเซน, แซนแทนกัมเกรดอาหาร, Xanthan Gum, Xanthan Deosen, Ziboxan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น