วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ไตรโซเดียมฟอสเฟต, Trisodium phosphate, ทีเอสพีเกรดอาหาร, TSP food grade, ฟอสเฟต, นอนฟอสเฟต


บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด ดำเนินธุรกิจ นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย ไตรโซเดียมฟอสเฟต, Trisodium phosphate, ทีเอสพีเกรดอาหาร, TSP food grade, ฟอสเฟต, นอนฟอสเฟต, Phosphate, Non-Phosphate, Phosphate Free รวมทั้งวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) ในกลุ่มฟอสเฟต (Phosphate) รายการอื่นๆได้แก่
Disodium Phosphate, DSP, ไดโซเดียมฟอสเฟต
Disodium Pyrophosphate, DSPP, E450i, INS450i, ไดโซเดียมไพโรฟอสเฟต
Monocalcium Phosphate, MCP, E341, INS341, เอ็มซีพี, โมโนแคลเซียมฟอสเฟต
Monosodium Phosphate, MSP, E339i, INS339i, เอ็มเอสพี, โมโนโซเดียมฟอสเฟต
Potassium Metaphosphate, โปแตสเซียมเมต้าฟอสเฟต, โปแตสเซียมเมตะฟอสเฟต
Potassium Pyrophosphate, E450iii, INS450iii, โปแตสเซียมไพโรฟอสเฟต
Sodium Acid Pyrophosphate, SAPP, E450i, INS450i, โซเดียมแอซิดไพโรฟอสเฟต, เอสเอพีพี
Sodium Hexametaphosphate, SHMP, E452i, INS452i, โซเดียมเฮกซะเมต้าฟอสเฟต, เอสเอชเอ็มพี
Sodium Pyrophosphate Decahydrate, TSPP.10H2O, โซเดียมไพโรฟอสเฟต, ทีเอสพีพี10น้ำ
Sodium Tripolyphosphate, STPP, E451i, INS451i, โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต, เอสทีพีพี
Tetrapotassium Diphosphate, E450v, INS450v, เตตระโปแตสเซียมไดฟอสเฟต
Tetrasodium Diphosphate, E450iii, INS450iii, 4SP, เตตระโซเดียมไดฟอสเฟต
Tetrapotassium Pyrophosphate, TKPP, E450v, INS450v, เตตระโปแตสเซียมไพโรฟอสเฟต, ทีเคพีพี
Tetrasodium Pyrophosphate, TSPP, E450iii, INS450iii, เตตระโซเดียมไพโรฟอสเฟต, ทีเอสพีพี
Trisodium Phosphate, TSP, E339iii, INS339iii, ไตรโซเดียมฟอสเฟต, ทีเอสพี
สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล 
36/1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์. 034496284, 034854888
โทรสาร. 034496285, 034496680, 034496681
Mobile No. 0861762992, 0868850111, 0824504888 (Domestic)
Mobile No. +66800160016, +66898554004 (Export)
Email address, thaipolychemicals (at) hotmail.com
Email address, polychemicals888 (at) gmail.com
Email address, info (at) thaipolychemicals.com

http://www.thaipolychemicals.com

นอกจากสารเคมี, สารเจือปนอาหารในกลุ่มฟอสเฟต (Phosphate) ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด ยังดำเนินธุรกิจ ผลิต นำเข้าส่งออก และจำหน่าย วัตถุเจือปนอาหารในกลุ่มนอนฟอสเฟต (Non-Phosphate, Phosphate Free) ด้วย ในชื่อทางการค้า NP PRO POLY1 ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยให้ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมีน้ำหนักสินค้าเพิ่มมากขึ้น ลดการสูญเสียน้ำของสินค้า, สภาพของสินค้ามีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น, สินค้าไม่เปื่อยยุ่ย, สินค้าสามารถคงรูปได้นานขึ้น, ช่วยเพิ่มรสสัมผัสของอาหาร, และช่วยพัฒนาคุณสมบัติอื่นๆของอาหารทะเล, คุณลักษณะเด่นที่สุดของสารนอนฟอสเฟต คือ ปราศจากสารฟอสเฟต (Non-Phosphate, Phosphate Free) จึงสามารถใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตอาหารทะเล ที่มีการส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ ที่มีข้อกำหนดในเรื่องห้ามใช้สารฟอสเฟต สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล, โทร. 0800160016, 034496284, 034854888 คำค้นหา, สารเพิ่มน้ำหนักกุ้ง, สารเพิ่มน้ำหนักหมึก, สารเพิ่มน้ำหนักปลา, สารเพิ่มน้ำหนักอาหารทะเล, สารอุ้มน้ำในกุ้ง, สารอุ้มน้ำในหมึก, สารอุ้มน้ำในปลา, สารอุ้มน้ำในอาหารทะเล, สารเติมแต่งอาหารทะเล, สารแช่กุ้ง, สารแช่หมึก, สารแช่อาหารทะเล, สารนอนฟอสเฟต, สารนอนฟอสเฟท, ฟอสเฟตฟรี, ฟอสเฟทฟรี

Thai Poly Chemicals Co., Ltd. is especially specializing in Seafood Additive NP PRO POLY1 which is used for frozen seafood production line, it is a soaking agent to increase the weight of the product, similar benefit as phosphate (such as STPP) but this one is Non-Phosphate. NP PRO POLY1 is the better alternative for all kinds of seafood industry processing. NP PRO POLY1 provides the same chemical reaction as polyphosphate in frozen seafood industry, however it gives the significant advantage concerning about phosphate residue in finished products. Meanwhile, after repeated and thorough trials, the results proved that NP PRO POLY1 is far more efficiency than Phosphate  compound by improving taste, preserving appearance, preserving colour, preserving texture and the most important benefit is increasing more yield. More information, please contact Technical Sales, Thai Poly Chemicals Co., Ltd. Tel. +66800160016, +6634854888, +6634496284. Email address: polychemicals888 (at) gmail.com, 
, Non-Phosphate, Phosphate Free, Seafood additive, NP, NP PRO POLY1

http://www.thaipolychemicals.com

ไตรโซเดียมฟอสเฟต, Trisodium phosphate, ทีเอสพีเกรดอาหาร, TSP food grade, ฟอสเฟต, นอนฟอสเฟต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น