วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โครงการซัมเมอร์ออสเตรเลีย 2018 ณ เมืองโกลโคสต์ ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2561 (4 สัปดาห์) พักกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย

โครงการซัมเมอร์ออสเตรเลีย 2018 ณ เมืองโกลโคสต์  ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2561 
(4 สัปดาห์) พักกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย
Imagine Education Australia
สถาบันสอนภาษาเอกชน เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับขั้นสูง และหลักสูตรวิชาชีพสาขาต่างๆ ตั้งอยู่ในบริเวณ Southport ซึ่งเป็นย่านช็อปปิ้งที่ทันสมัยในเมือง Gold Coast เมืองท่องเที่ยวทางทะเลในรัฐควีนส์แลนด์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สถาบันห่างจาก Surfer Paradise เพียง 10 นาที (มีรถรับส่งจาก Southport ไป Surfer Paradise ฟรี) บรรยากาศภายในโรงเรียนมีอาณาบริเวณร่มรื่นและอบอุ่น เหมาะกับการเรียนรู้


 จุดเด่นของโปรแกรม Imagine Education Australia
·      รับน้องๆ อายุตั้งแต่ 9 – 18 ปี
·       น้องๆ จะเข้าเรียนหลักสูตร High School Preparation เน้นการ
·      เรียนภาษาอังกฤษ พร้อมเสริมความรู้ในวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
·      เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนต่างชาติจากนานาประเทศ
·      เจ้าของโฮมเสตย์บริการรับ-ส่งระหว่างโรงเรียนและที่พัก
·      ครอบครัวโฮมสเตย์มีประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนต่างชาติตั้งแต่ระดับเด็กเล็กไปจนถึงวัยรุ่


                                                                                                                                              สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจ
·      ­ชมวิวหาดทรายยาว ขาวสะอาดของเมืองโกลด์โคสต์ บนตึก Q1 อาคารที่พักอาศัยที่สูงที่สุดในออสเตรเลีย บริเวณ Surfer Paradise
·      สัมผัสสัตว์โลกใต้ทะเลที่ Sea World พร้อมกับเครื่องเล่นในสวนสนุกชื่อดัง
·      ­Dreamworld สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย พบเครื่องเล่นกว่า 40 ชนิด
·      ทัศนศึกษาเมือง Brisbane เมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์
·      เยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมบริเวณใกล้เคียง
·      เรียนรู้ความเป็นอยู่รวมถึงวัฒนธรรมชาวท้องถิ่นออสเตรเลีย


 ราคารวมค่าใช้จ่าย
ü  ค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน และกิจกรรมตลอดหลักสูตร
ü  ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ (ห้องละ 2 คน) พร้อมอาหาร 3 มื้อรวมซักเสื้อผ้า
ü  ค่าทัศนศึกษา ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
ü  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด (น้ำหนักกระเป๋ารวมไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
ü  ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย
ü  ค่าภาษีสนามบิน ค่ารถรับส่งสนามบิน
ü  ค่าเดินทางไปกลับระหว่างโรงเรียน-โฮมสเตย์ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามโปรแกรม
ü  AIS SIM2Fly ช่วงสัปดาห์แรก
ü  ค่าประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ (วงเงิน 1,500,000 บาท)
ü  ­ เจ้าหน้าที่คนไทยคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง
ü  กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกเดินทางโดยสถานทูตออสเตรเลียพร้อมของที่ระลึก

 หมายเหตุ:  หมดเขตรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2561
สนใจติดต่อ
บริษัท Get Education & Travel Co., Ltd. 
ผู้ดูแลโครงการ พี่เบ้น 
ได้ที่เบอร์  0951654640

ซัมเมอร์ออสเตรเลีย,หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ,เรียนภาษาอังกฤษ,

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น