วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561

ภูษิตา เนิร์สซิ่งโฮม รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่ได้

ภูษิตา เนิร์สซิ่งโฮม รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่ได้ ภูษิตา เนิร์สซิ่งโฮม
  ได้เซ็ทระบบดูแลผู้สูงอายุไว้ เพื่อช่วยเหลือลูกหลานของผู้สูงอายุ ที่ไม่มีเวลาดูแลแต่ต้องการ ให้ท่านมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายและ มีสุขภาพและ จิตใจที่สดชื่น แจ่มใส เพราะปัจจุบันสังคมไทยให้คุณค่า กับความกตัญญู ครอบครัวเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ แต่ในอนาคตแนวโน้มอัตราการเกิดลดลง คนแก่ในอนาคตอาจเจอปัญหาไม่มีลูกคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ดังนั้นเรื่องการจัดระบบดูแลผู้สูงอายุ จึงขอโอกาส ให้เป็นหน้าที่ของเรา.


รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่ได้ มีบริการดังนี้

- ดูแลกิจวัตรประจำวัน เช่น ทำความสะอาดร่างกาย อาบน้ำ เช็ดตัว ป้อนอาหาร และช่วยเหลือในการทำกิจกรรมทั่วไป
- บริการอาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ
- สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายยาง มีบริการอาหารปั่น
- ให้การพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง
- วัดระดับสัญญาณชีพ(ความดันโลหิต อุณหภูมิ ชีพจร อัตราการหายใจ)
- ซักรีดเสื้อผ้า รวมถึงทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว
- ห้องพักติดแอร์ บริการน้ำอุ่น และทีวี- มีการจัดกิจกรรมนันทนาการตามความสนใจของผู้สูงอายุ


 ภูษิตาเนิร์สซิงโฮม
- รับดูแลผู้สูงอายุ
- ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง
- ผู้ป่วยอ่อนแรง
รายละเอียดบริการ ภูษิตาเนิร์สซิ่งโฮม
– ดูแลกิจวัตรประจำวัน เช่น ทำความสะอาดร่างกาย
อาบน้ำ เช็ดตัว ป้อนอาหารและช่วยเหลือในการทำ กิจกรรมทั่วไป
– ห้องพักติดเครื่องปรับอากาศ
– บริการอาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง1มื้อ หรือตามแพทย์สั่ง
– ทำกายภาพบำบัด โดยเจ้าหน้าที่ชำนาญการ
– สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายยาง มีบริการอาหารปั่น
– ให้การพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง
– วัดระดับสัญญาณชีพ (ความดันโลหิต อุณหภูมิ ชีพจร อัตราการหายใจ)
– ซักรีดเสื้อผ้า รวมถึงทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว

สนใจติดต่อเรา
.............................................
ภูษิตาเนิร์สซิ่งโฮม หรือ คุณตา
...............................
Tel : 089 6363 954
ID Line : 0896363954
..........................
ภูษิตา เนิร์สซิ่งโฮม,รับดูแลผู้สูงอายุ,รับดูแลผู้ป่วย,ผู้สูงอายุ,ช่วยเหลือตนเองได้,ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น