วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

PPLE Visa & Translation Service ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมช่วยเหลือคุณในการขอวีซ่านั้น  ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมช่วยเหลือคุณในทุกเงื่อนไข ตั้งแต่การกรอกฟอร์มและจัดเตรียมเอกสารให้คุณ สำหรับการขอวีซ่านั้น แค่ใช้ความรอบคอบในการกรอกฟอร์มและการเตรียมเอกสาร อาจไม่เพียงพอที่ทำให้คุณได้รับอนุมัติวีซ่าจากสถานทูต ณ ปัจจุบัน หากคุณกำลังวิตกกังวลกับการขอวีซ่าทั้งเรื่องไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินการ เอกสารการเงิน การงานไม่พร้อม ไม่มีเวลาเดินทางไปสถานทูต หรือกลัวถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่มีความมั่นใจ ปัญหาทั้งหมดนี้เราช่วยได้แน่นอน

  ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับบริการจาก PPLE Visa & Translation Service คุณจะได้รับการช่วยเหลือในทุกขั้นตอน เพราะเราทำงานแบบวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อนในการยื่นขอวีซ่าให้กับคุณ รวมถึงการดีไซน์งานเอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์
หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือที่มากกว่าการ กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร ติดต่อเราได้ที่นี่

PPLE Visa & Translation Service ช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ปรึกษาฟรี

Hotline : 062 914 1146
Line id : porramett

- ขั้นตอนการให้บริการของเรา
เราทำงานแบบวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อนในการยื่นขอวีซ่าให้กับคุณ
รวมถึงการดีไซน์งานเอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์

    - ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
    - การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน (Sponsor)
    - ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
    - การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ (Invitation Letter)
    - ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
    - การกรอกฟอร์ม  จัดเตรียมเอกสาร  แนวทางการสัมภาษณ์
    - การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต (สำคัญมาก)

ขอวีซ่า, ยื่นขอวีซ่า, การอนุมัติวีซ่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น