วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

CP range ถังบำบัดน้ำเสียแบบประหยัด

CP range ถังบำบัดน้ำเสียแบบประหยัด
ถังบำบัดน้ำเสียแบบประหยัด เหมาะสำหรับน้ำเสียที่มีการไหลสม่ำเสมอ
แบ่งถังออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนเก็บถัง (Septic)
และส่วนกรองชีวภาพแบบไร้อากาศ (Anaerobic Bio Filter)

* สามารถติดตั้งได้ง่าย
* ค่าบำรุงรักษาต่ำ
* คงประสิทธิภาพแม้น้ำเสียไหลไม่สม่ำเสมอ
* สามารถบำบัดได้แม้จะใช้เกินขนาดเป็นครั้งคราว
* เหมาะสำหรับน้ำเสียจากส้วมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ออคต้าวอเตอร์ จำกัด

โทร. 088-165-5656


ถังบำบัดโรงงาน, ถังบำบัดชนิดเติมอากาศ, ถังบำบัดไม่เติมอากาศ, ถังบำบัดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, ถังบำบัดน้ำเสียโรงงาน, ถังบำบัด, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังดักไขมัน, ถังบำบัดน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสียใต้ดิน, ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่, ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น