วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

FBO Model Large scale complely controlled waste waste water treatment tank

FBO Model
Large scale complely controlled waste waste water treatment tank
complely controlled waste water treatment tank, perfect for high volume, hige BOD
and fluctuated waste water.The system is divided info five chambers for solid separation,
equalisation, flow controlling, aerobic bio filtation and sedimentation.

– Fit for hige volume of waste water
– Low maintenance cost
– Fluctuated flow waste water allowable
– Best stability even if overloaded
– For all domestic waste water
– High performance with aeration
– Best for enviroment care
– For condominium, depaetment store, office buliing,
hospital, central treatment of community etc.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ออคต้าวอเตอร์ จำกัด

โทร. 088-165-5656

ถังบำบัดโรงงาน, ถังบำบัดชนิดเติมอากาศ, ถังบำบัดไม่เติมอากาศ, ถังบำบัดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, ถังบำบัดน้ำเสียโรงงาน, ถังบำบัด, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังดักไขมัน, ถังบำบัดน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสียใต้ดิน, ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่, ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น