วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563

KCR ตัวแทนจำหน่าย สินค้า ปั๊มอัดจาระบี, ปั๊มจ่ายน้ำมัน, ปั๊มดูดน้ำมัน, มิเตอร์วัดการไหลของน้ำมัน, ม้วนเก็บสายอัติโนมัติ, Greasing Equipment, Oil Master ยี่ห้อ Macnaught แม็คนอทส์ ประเทศ ออสเตรเลีย


หจก. เคซีอาร์ ออโต้พาร์ท / ส.เกียรติเจริญการยาง / KCR Auto Parts / [ KCR ]

เราชาว KCR เป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้าMacnaught , Macnaught Ptd Ltd , Macnaught P3 , Macnaught ปั๊มอัดจาระบี
ปั๊มจ่ายน้ำมัน , ปั๊มดูดน้ำมัน , แบบมือหมุน , แบบมือโยก , แบบใช้ลม , แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ,
แบบลูกสูบ , แบบใช้ลม , แบบดึง , แบบก้านแข็ง , ก้านอ่อน , แบบแมคคานิค , แบบดิจิตอล ,
มิเตอร์วัดการไหลของน้ำมัน , ม้วนเก็บสายอัติโนมัติ , Hose Rell , อุปกรณ์เสริมต่างๆ , ชุดคิท ,
หัวอัด , ข้อต่อ , สายต่อปั๊ม , ชุดคอนโทรล , Macnaught Accessories , etc , อุปกรณ์ต่างๆ
 และ ระบบหล่อลื่น , Macnaught Greasing Equipment , Fuel , Oil  Equipment , Fuel
Meter , ม้วนเก็บสาย , Hose Rell , อุปกรณ์เสริมต่างๆ , แม็คน๊อกท์ , Lubrications &
Greasing Equipment , etc , Sydney , Macnaught Australia , ประเทศ ออสเตรเลีย ,
Website : http://www.macnaught.com.au

ดังนี้ คือ
1 Greasing Equipment , ปั๊มอัดจาระบี , ปั๊มจ่ายจาระบี , Air Operated , Hand
Operated , Sydey ,  Macnaught Australia
1.1 Macnaught P3 , P6 , P8  , ปั๊มจ่ายจาระบี แบบใช้ลม , Air Operated ,
Power Lube , รุ่น P3  , Maxi Lube , รุ่น P6 , รุ่น P8 , High Flow , รุ่น R5000G , Power
Pistol , รุ่น K53 , รุ่น K54 , และ ปั๊มอัดจาระบี แบบใช้ลม , ยี่ห้อ Macnaught
, แม็กน๊อกท์ , ทุกชนิด , ทุกประเภท , etc
1.2 Macnaught K29 , K45 , K3 , K6 , J2 , J2B , ปั๊มจาระบี แบบมือโยก , Hand Operated
, Super Lube , รุ่น K3 , Mini Lube , รุ่น K7 , Grease Pump , รุ่น J2 ,
J2  Grease Pump , J2B Bucket Pump ,  etc.
1.3 Macnaught  K40 , K45 , K29 , K29z , K32 , ปั๊มจ่ายจาระบี แบบมือบีบ ,
แบบใช้ มือบีบเดียว , แบบใช้ 2 มือบีบ , Levergun , รุ่น K40 , K45 ,
Flexigun , รุ่น K29 , K29z , K32 , etc , Macnaught Australia

2 Greasing Equipment , Battery Powered , ปั๊มจ่ายจาระบี , แบบใช้แบตเตอรี่ , 
Macnaught Sydey , Austraia
2.1  Power Gun , ปั๊มจ่ายจาระบี แบบใช้แบตเตอรี่ , รุ่น BG 100 , etc

3 Fuel Transfer Equipment , ปั๊มจ่ายน้ำมัน , แบบมือโยก , แบบมือหมุน ,
แบบมอเตอร์ไฟฟ้า , แบบลูกสูบ , แบบดึง , แบบใช้ลม , แบบมือโยก , แบบก้านอ่อน , แ
บบก้านแข็ง , แบบมี มิเตอร์ , แบบไม่มี มิเตอร์ , แบบดิจิตอล , etc
3.1 Macnaught , ปั๊มจ่ายน้ำมัน แบบมือโยก , Iitre Stroke , รุ่น HP
3.2 ปั๊มจ่ายน้ำมัน แบบมือหมุน , แบบ โรตารี , Rapid Flo , รุ่น GP , ปั๊มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
แบบ โรตารี มือหมุน , Rotary Pump , รุ่น R8 , PVR Rotary Vane Pump
3.3 ปั๊มจ่ายน้ำมัน แบบมอเตอร์ไฟฟ้า , Hi Flow Electric Diesel  , รุ่น GEHF 12M ,
[ Manaul ] , รุ่น GEHF 12A , [ Automatic ] ,  Hi Flow Mini Browser ,
รุ่น GEMB 240A , etc
3.4 ปั๊มจ่ายน้ำมัน แบบลูกสูบ , Spring Loade Pump , รุ่น S20H , S60H , S20HA ,
S60HA , Multi Purpose Pump , ปั๊มจ่ายน้ำมัน แบบลูกสูบมือโยก , รุ่น A2 , A2H
3.5 Oil Pump , ปั๊มสูบน้ำมัน แบบลูกสูบ , รุ่น C4 ,  C4-Z , C4H , Suction Gun ,
 ปั๊มสูบน้ำมัน แบบดึง , รุ่น C6 , Gear Oil Pump , ปั๊มสูบน้ำมันเกียร์ แบบมือโยก ,
รุ่น C11 , C13

4  Oil Master , Oil Control Gun , ปั๊มจ่ายน้ำมัน
แบบใช้ลม , แบบก้านแข็ง , แบบก้านอ่อน , แบบมีมิเตอร์ , แบบไม่มีมิเตอร์ , แบบแมคา
นิค , แบบดิจิตอล , อัตาส่วน 1: 1  , อัตราส่วน 3 : 1  , และ  อัตราส่วน 5 : 1  , T -
Series , R - Series , Ratio Oil Pump , Macnaught , แม็กน๊อกท์ 
4.1 ปั๊มจ่ายน้ำมัน แบบใช้ลม ,  T - Series  , อัตราส่วน 1 : 1 , รุ่น T112 ,
 อัตราส่วน 3 : 1 , รุ่น T312 ,  อัตราส่วน 5: 1 , รุ่น T512  ,
4.2 R - Series  Ratio Oil Pump , อัตราส่วน 1 : 1 , รุ่น R100S , R100T ,
รุ่น  R100THG , อัตราส่วน 3: 1 , สำหรับงานหนัก , รุ่น R300S , R300T ,
 อัตราส่วน 5 : 1  ,  รุ่น R500S , R500T , ส่งไกล 50 เมตร , รุ่น R1000S , R1000T
, ส่งไกล 100 เมตร
4.3 Oil Control Gun , ปั๊มจ่ายน้ำมัน , แบบ ก้านแข็ง และ ก้านอ่อน ,
รุ่น HG20F , รุ่น HG20R  , High Flow Oil Delivery Gun
, ปั๊มจ่ายน้ำมัน , แบบก้านอ่อน , มีมิเตอร์ และ ไม่มีมิเตอร์
4.4 Mechanical Hose End Guns , ปั๊มจ่ายน้ำมัน แบบ แมคานิค , รุ่น HG40 , HG45
4.5 Electronic Hose End Guns , ปั๊มจ่ายน้ำมัน แบบ ดิจิตอล , รุ่น HG50 , HG55 ,
รุ่น HG60 , etc
4.6 Chemical Lever Pump , ปั๊มเคมี แบบมือโยก , Macnaught Australia ,

รุ่น PNY , วัสดุ ไนล่อน , รุ่น MCHP 090D  , วัสดุ แสตนเลส , เทฟลอนซีล ,
รุ่น CHP , วัสดุ ไนลอน , แสตนเลส , เทฟลอนซีล

5 Fuel Meter , มิเตอร์ วัดการไหลของน้ำมัน
5.1 มิเตอร์วัดการไหลของน้ำมัน , แบบโอวอลเกียร์ , รุ่น DM 100 , DM 150
5.2 Turbine  - Fuel , Water - Meter , มิเตอร์วัดการไหล แบบเทอร์ไบน์
สำหรับน้ำมัน , สำหรับน้ำ , รุ่น TM100 , TM 100P , รุ่น TM100W , TM 100WP ,
5.3 Oil Meter , มิเตอร์วัดการไหล แบบโอวอลเกียร์ , รุ่น IM50 , IM50P , รุ่น IM75 ,
รุ่น IM75P , etc

6 Macnaught Hose Reel , ม้วนเก็บสาย , Retracta , etc
6.1 Retracta Auto Rewind Hose Reel , ม้วนเก็บสายอัติโนมัติ แบบโพลีโพรโพลีน
6.2 ใช้สำหรับงาน ดังนี้ คือ , สำหรับ อากาศสำหรับหายใจ , สำหรับ ระบบอัดอากาศ , สำหรับ
น้ำ , น้ำร้อน , สำหรับก๊าซ , Co2 , สำหรับ โฟม , สำหรับ ออกซิเจน , อาเซททิลีน , สำหรับ
น้ำมัน , etc
6.3 Retracta , รุ่น AR200 , AR100 , DR100 , QA100 , etc
6.4 ม้วนเก็บสาย แบบโลหะขาตั้งเดี่ยว , Standard Duty Single Pedestal Range ,
มีดังนี้ เช่น , รุ่น MA1020 , MA1220 , MO1220 , MG0615 , SR0020 , etc
6.5 Heavy Duty Twin Pedestal Range , ม้วนเก็บสาย แบบโลหะ , รุ่นงานหนัก , ขาตั้งคู่
เช่น , รุ่น MDTP 3820 , 2520 , MATP 1220 , 1920 , MOTP 1220 , 1920 , MGTP 0615 ,
MGTP 0915 , WPTP 1050 , etc

7 Macnaught Oil and Grease Systems , ชุดปั๊มจ่ายน้ำมัน , แบบเคลื่อนที่ , ยึดผนัง
, etc
7.1 Portable Oil System , ชุดปั๊มจ่ายน้ำมัน แบบเคลื่อนที่ , พร้อมม้วนเก็บสาย , สำหรับถัง
200 ลิตร , รุ่น OS 100 , สำหรับถัง 200 ลิตร
7.2 ชุดจ่ายน้ำมัน แบบยึดผนัง , พร้อมม้วนเก็บสาย และ มิเตอร์ , Oil Systems
ดังนี้ คือ , รุ่น OS 500 , OS 600 , OS 800 , etc
7.3 ปั๊มจาระบีแบบเคลื่อนที่ พร้อมปืนจ่ายจาระบี , สำหรับถัง 16 – 20 Kgs , Grease System ,
รุ่น P3 – OS2 , ( สำหรับถัง 16 – 20 Kgs )

7.4 ปั๊มจาระบีแบบเคลื่อนที่ พร้อมม้วนเก็บสาย และ ปืนจ่ายจาระบี , สำหรับถัง 200 ลิตร
, Grease System , รุ่น GS 100 , ( สำหรับถัง 200 ลิตร ) , etc
7.5 ปั๊มดูดน้ำมัน , ระบบดูดน้ำมัน โดยใช้สุญญากาศ และ ระบบลม , Oil Evacuation Systems
รุ่น OS – 250 , etc , Ceevac , Macnaught Ceevac , etc
7.6 ชุดคอนโทรล ควบคุมการจ่ายน้ำมัน , Fluid Management and Control System ,
ดังนี้ , รุ่น RN 64 , etc

 8 Macnaught Accessories , อุปกรณ์เสริมต่างๆ Macnaught , แม็กน๊อกท์ , มีดังนี้
8.1 Button Head , หัวอัดจาระบี , รุ่น GBH 1419B , GBH 1828B , etc
8.2 Grea Nipples , นิบเปิ้ล ,
* รุ่น GN 061M90 , GN 061MST , GN 081M90 , GN 081MST , GN – Series , etc  ,
* รุ่น GNP 80M , GNP 80S , GNP- Series , etc
8.3 Greasing Kits , ชุดคิทเติมจาระบี , มีดังนื้ คือ ,
* รุ่น ACK2 Aviation Kit
* รุ่น CK1 , CK-1 , CK2 , CK- 2 ,  Industrial Greasing Accessories Kits
* รุ่น FK1 , FK-1 , FK2 , FK-2 , Farm Greaing Accessories Kits , etc
8.4 ข้อต่อจาระบี , Greasing Couplers , มีดังนี้ คือ
* รุ่น KY , KDN , KDR , KDS , KSR , KGR , KRV , KZD , KXDXL , KZE , etc
* รุ่น KZX , KN , KZHY , KZLN , KZLNJ , KZLNR , KZLNS , KZSNR 90 องศา , etc
* รุ่น ZSB Swivel , ZSX , ZSY , KDE8 , KFR ,  etc
8.5 Macnaught , Air Equipment , แบบใช้ลม ,ดังนี คือ
* รุ่น PF9 , PF17 , PDF13 , PDF21 , PF6 , PF8 , etc
8.6 Manual Equipment , สายต่อปั๊มมือโยก , ดังนี้ คือ
* รุ่น KF9 , KF17 , KDF13 , KDF21 , etc
8.7 Air Line Accessories , มีดังนี้ คือ
* รุ่น TA- 3K , TA- 4K , TA- 5K , TA 16 , etc
8.8 อุปกรณ์หัวจ่ายน้ำมัน ชนิดต่างๆ , Oil Control Gun Accessories , มีดังนี้ คือ
* รุ่น HGNL , HGFM , HGFNZ , HGREX , HGFEX , HG – Range , IM – Range  , etc

8.9 ท่อทางด้านดูด , Suction Tubes , มีดังนี้ คือ
* รุ่น TB 17S , TB 23S , TB 25S , TB 26S , TB 24S , TB – Series , TD 42S , etc
8.10 สายจ่ายน้ำมัน , Oil Feeder Hose , มีดังนี้ คือ
* รุ่น TB- 20K , TB- 25K , etc
8.11 Fuel Nozzles , หัวจ่ายน้ำมัน , มีดังนี้ คือ
* รุ่น CF Strainer , กรองน้ำมัน
* รุ่น HNU Nozzle , หัวจ่ายน้ำมัน
* รุ่น MCHP 055 , ปืนจ่ายน้ำมัน , Manaual Nozzle
* รุ่น MCHP 085 , รุ่น MCHP 070 , etc , Auto Nozzle , ปืนจ่ายน้ำมัน แบบหยุดอัติโนมัติ

9  Trolleys , ฐานรอง แบบมีล้อ , Macnaught Trolleys , ฐานรองแบบมีล้อ , มีดังนี้
คือ
9.1 รุ่น TR5 , TR- 5 Trolley , ขนาด 15 – 25 ลิตร , etc
9.2 รุ่น TR6 , TR-6 Trolley , ขนาด 50 ลิตร
9.3 รุ่น TR60 , TR-60 Trolley , ล้อลาก
9.4 รุ่น TR205 , TR- 205 Drum Trolley , ล้อลาก
9.5 รุ่น 205 HDL , Hydraulic Drum Trolley , ล้อลาก แบบไฮโดรลิค
9.6 รุ่น MCTR 20 , Band Dolly , ฐานล็อคล้อ , ขนาด 20 ลิตร

10 Macnaught Accessories , อุปกรณ์เสริม , ทุกรุ่น , ทุกประเภท , ทุกชนิด , etc

11 และ สินค้า Macnaught , Macnaught Ptd , แม็กน๊อกท์ , Macaught Accessories
, ทุกชนิด ทุกประเภท , รับประกันคุณภาพ + ราคาพิเศษ ถูก สุดสุด / KCR  /

 สนใจรายละเอียด สินค้า Macnaught , แม็กน๊อกท์ , โปรดดู รายละเอียด ต่างๆ !!!!


, รับประกันคุณภาพ ราคาพิเศษ ถูก สุดๆ และ ดูแลทุกท่านดุจญาติมิตร

สนใจ ติดต่อ คุณศิวาพัชร์ ( เก๋ ) / ธนะวรรธน์ ( หนุ่ม ) / ฝ่ายขาย

หจก. เคซีอาร์ ออโต้พาร์ท / ส. เกียรติเจริญการยาง / KCR Auto Parts / [ KCR ]

Tel : 084 073- 3339 , 086 351-7922 , 086 312-9934 , 089 164-0927

ID Line : Siwapat5 , 084 073-3339 , 086 351-7922

E – Mail : Siwapat.Kcr@gmail.com ปั๊มอัดจาระบี, ปั๊มจ่ายน้ำมัน, ปั๊มดูดน้ำมัน, มิเตอร์วัดการไหลของน้ำมัน, ม้วนเก็บสายอัติโนมัติ, Greasing Equipment, Oil Master

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น