วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563

ການບໍລິການປັບປຸງຄຸນນະພາບນໍ້າສະອາດ, ນໍ້າປະປາ. ການຄຳນວນ ແລະ ບໍລິການ ບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ, ການອອກແບບລະບົບບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ, Water Treatment & Wastewater Treatment Services, OBEC LAOS Tel. +85620 9991 4994


ການບໍລິການປັບປຸງຄຸນນະພາບນໍ້າສະອາດ, ນໍ້າປະປາ. ການຄຳນວນ ແລະ ບໍລິການ ບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ, ການອອກແບບລະບົບບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ, Water Treatment & Wastewater Treatment Services, OBEC LAOS Tel. +85620 9991 4994


OBEC LAOS ພວກເຮົາບໍລິການບໍາລຸງຮັກສາ, ກວດສອບ, ດໍາເນີນການອອກແບບລະບົບບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນຊຸມຊົນ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຜົນກະທົບທີ່ມີຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ພວກເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າຄຸນນະພາບນໍ້າທີ່ຜ່ານຂະບວນການບໍາບັດຈະສາມາດປ່ອຍສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງປະເທດລາວ

ບໍລິການ ບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ, ການອອກແບບໂຮງງານ ບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ, ການຄິດໄລ່ການອອກແບບໂຮງງານຜະລິດນໍ້າເປື້ອນ, ບໍລິສັດບຳບັດນໍ້າເປື້ອນຂັ້ນຕົ້ນ, ໂຄງການອອກແບບລະບົບບໍບັດນໍ້າເປື້ອນ, ການອອກແບບໂຮງງານບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ

OBEC LAOS, We provide maintenance, inspection, sampling and operations services customized to the Wastewater treatment industrial and municipal clients. We ensure that the water from the industrial production process.

Water Treatment & Wastewater Treatment Services, wastewater treatment plant design, wastewater treatment plant design calculations, top wastewater treatment companies, wastewater treatment plant design project, design of wastewater treatment plantທຸລະກິດຂອງ OBEC LAOS (Business of OBEC LAOS)
ຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບ (Package Product)

ລະບົບບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ (Watsta water treatment)
ຖັງເກັບນ້ຳ (Water storage tank)
ຖັງດັກໄຂມັນ (Grease trap tank)
ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ (Installation and maintenance)
ອຸປະກອນເສີມອື່ນໆ (Accessories)
ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນຂະບວນການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ (Environmental Equipment Product)

ອຸປະກອນໃນການດັກສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ໄຂມັນ (Waste and oil trap devices)
ຕົວຊ່ວຍໃນການຕົກຕະກອນ (Aid precipitation)
ເຄື່ອງຕື່ມອາກາດ (Aeration equipment)
ອຸປະກອນຕອງນໍ້າສະອາດ (Water filtration equipment)
ອຸປະກອນກໍາຈັດຕະກອນ (Sludge removal equipment)
ການອອກແບບໂຄງການ (Engineering Project)

ອອກແບບລະບົບບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ (Waste water treatment system)
ອອກແບບລະບົບນໍ້າສະອາດ, ນໍ້າປະປາ (Water supply system)
ອອກແບບລະບົບການບໍລິຫານຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ (Solid waste management)
ການບໍລິການ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາ (Service & Maintenance)

ການກວດສອບຄຸນນະພາບນໍ້າໃນຫ້ອງທົດລອງ (Water quality analysis laboratory)
ການບໍລິການກວດສອບລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ລະບົບບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ (Service for operate of water & wastewater system)

Please contact for more infomations and requirements for Wastwater treatment services :

OBEC LAOS Tel. +85620 9991 4994ບໍລິການ ບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ, ການອອກແບບໂຮງງານ ບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ, ການຄິດໄລ່ການອອກແບບໂຮງງານຜະລິດນໍ້າເປື້ອນ, ບໍລິສັດບຳບັດນໍ້າເປື້ອນຂັ້ນຕົ້ນ, ໂຄງການອອກແບບລະບົບບໍບັດນໍ້າເປື້ອນ, ການອອກແບບໂຮງງານບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ, Water Treatment & Wastewater Treatment Services, wastewater treatment plant design, wastewater treatment plant design calculations, top wastewater treatment companies, wastewater treatment plant design project, design of wastewater treatment plant

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น