วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

www.มอเตอร์ไฟฟ้า.net จำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้ามี 2 ประเภท มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงwww.มอเตอร์ไฟฟ้า.net
บจ.เจริญเมือง แมชชินเนอรี่ จำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้ามี 2 ประเภท มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ทำหน้าที่ในการแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล โดยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับพัฒนามาจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อใช้งานในแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่นตู้แช่ ตู้เย็น ปั๊มน้ำ เครื่องซักผ้า เครื่องอัดลม ตลอดจนถึงเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเป็นต้น

มอเตอร์ไฟฟ้าคืออุปกรณ์ทำหน้าที่ในการแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลได้  มอเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน แต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไปต้องการความเร็วรอบหรือกำลังงานที่ แตกต่างกัน ซึ่งมอเตอร์แต่ละชนิด แบ่งได้เป็น 2 ชนิด ตามลักษณะการใช้งานของกระเเสไฟฟ้าคือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Motor ) หรือเรียกว่าดี.ซี มอเอตร์ (D.C. MOTOR) มีหน้าที่การทำงานตลอดจนคุณสมบัติของมันนั้นคือเป็นอุปกรณ์ที่มักจะนิยมใช้ งานกันในโรงงานอุตสาหกรรม จำพวกโรงงานทอผ้าและโรงงาน โรงงานถลุงต่างๆโดยเฉพาะโลหะ ตลอดจนเครื่องจักรใหญ่ ๆ เป็นสำคัญ  โดยต้องใช้ผ่านกับการทำงานของแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง นี่คือคุณสมบัติและการทำงานของเจ้ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current Motor) หรือเรียกว่าเอ.ซี มอเตอร์ (A.C. MOTOR) หรือเรียกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าชนิดเหนี่ยวนำ (Induction Motor) คือเครื่องกลไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นพลังงานกลชนิดหมุน มอเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมากเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เพราะมอเตอร์ชนิดนี้มีราคาไม่แพงมากนัก ต้องการการดูแลรักษาน้อยและมีความเร็วสรอบเกือบคงที่ อีกทั้งยังสามารถต่อใช้งานกับระบบไฟฟ้าของไทยได้โดยตรง เนื่องจากเป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับ โดยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลัก ๆ ได้แก่ 1. ซิงโครนัสมอเตอร์ (Synchronous Motor) 2. อะซิงโครนัสมอเตอร์ (Asynchronous Motor)

ในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มาจากส่วน เดียว กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  แต่ต่างกันในส่วนที่ว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับนี้จะต้องใช้งานกับแหล่งจ่าย ไฟฟ้ากระแสสลับ แต่กลับกันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนั้นจะใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงนั่น เอง นี่คือความแตกต่างของมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งสองชนิดนี้  โดยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับนี้มันถูกพัฒนามาจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  ด้วยเหตุผลเพราะว่าจะได้ใช้งานในแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  ซึ่งการใช้งานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแส สลับนี้ส่วนใหญ่การใช้งานของมันนั้น จะใช้กับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่นอุตสาหกรรมครัวเรือน พวก ตู้แช่ ตู้เย็น ปั๊มน้ำ เครื่องซักผ้า เครื่องอัดลม ตลอดจนถึงเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก  เป็นต้น

มอเตอร์ไฟฟ้า : คุณสมบัติของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ก่อนหน้านี้ที่ได้นำเสนอเกี่ยวกับการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ละชนิดไปซึ่งก็ มีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ ๆ ที่ถูกจัดไว้นั่นคือ  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  ซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าทั้ง สองชนิดนี้ก็จะมีความเหมือนคือเกิดมาจากที่เดียวกันและแต่วัตถุประสงค์รวม ถึงคุณสมบัติในการใช้งานนั้นจะมีรายละเอียดที่ยิบย่อยต่างกันไปบ้างเล็ก น้อย  ซึ่งในตอนที่แล้วนั้นก็ได้พูดถึงมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไปแล้วว่ามันมีการทำ งานและคุณสมบัติเด่นอะไรบ้าง  คือเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะทำให้เรารู้จักกับมอเตอร์ไฟฟ้าชนิด นี้  โดยยังมีมอเตอร์ไฟฟ้าแบบกระแสสลับที่หลายคนคงยังไม่รู้รายละเอียดของมันว่า เป็นอย่างไร

นี่คือคุณสมบัติของเจ้ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แตกต่าง ไปจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  ที่เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับการใช้งานและคุณสมบัติที่ว่านี้ ของมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งสองชนิดที่เรียกได้ว่าเป็น 2 ชนิดหลัก ๆ  ที่เราอาจจะใช้งานมันอยู่ทุกวันก็เป็นได้  แต่ไม่รู้ถึงประโยชน์ของมันนั่นเอง

บริษัท เจริญเมือง แมชชินเนอรี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจในการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ มอเตอร์เกียร์ มอเตอร์ไฟฟ้า เกียร์ทดรอบ ฯลฯ โดยดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลากว่า 31 ปี ซึ่งทางบริษัทฯให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของคุณภาพสินค้าและความหลากหลาย ของสินค้าเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าทุกท่าน นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีผู้เชี่ยวชาญสำหรับให้คำปรึกษาเพื่อให้ท่านสามารถ ใช้งานผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงมีการรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม จึงเป็นเหตุให้ทาง บริษัท เจริญเมือง แมชชินเนอรี่ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและบริษัทชั้นนำอย่างเป็นวงกว้าง และยิ่งไปกว่านั้น ทางบริษัทฯ ยังได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหลากหลาย ประเภท อาทิ มอเตอร์เกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย

ทางบริษัท เจริญเมือง แมชชินเนอรี่ นอกจากจะนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพแล้ว ยังมีบริการก่อนและหลังการขายอย่างครบวงจรโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มี ประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลานาน เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านเชื่อมั่นว่าทางบริษัทฯสามารถตอบทุกโจทย์และแก้ทุก ปัญหาของท่านรวมถึงผลักดันให้ทุกผลิตภัณฑ์สามารถดึงประสิทธิภาพออกมาใช้งาน ได้อย่างสูงสุด โดยเฉพาะสินค้าสำคัญที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของท่าน อาทิ มอเตอร์เกียร์ และมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งทางบริษัทฯได้นำเข้าผลิตภัณฑ์มอเตอร์เกียร์คุณภาพสูงหลากหลายยี่ห้อ อาทิ NORD จากประเทศเยอรมัน และ CPG, Boneng รวมถึงมอเตอร์เกียร์ขนาด เล็กจากประเทศไต้หวันอีกด้วย ท่านจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้ผ่านการคัดสรรอย่างประณีตและผ่านการ ตรวจสอบมาตรฐานเพื่อการใช้งานที่คงประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนผลิตภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้านั้น เป็นผลิตภัณฑ์เด่นที่มียี่ห้อหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรรโดยที่ทางบริษัทฯ ได้นำเข้าจากหลากหลายประเทศ อาทิ BALDOR จากสหรัฐอเมริกา Mitsubishi จากญี่ปุ่น และ SIEMENS จากเยอรมัน เป็นต้น นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นอีกมาก อาทิ มอเตอร์เขย่า มอเตอร์กันระเบิด มอเตอร์เกียร์ปรับรอบ มู่เล่ย์ปรับรอบ อินเวอร์เตอร์ เบรค และล้อยูริเทรน เป็นต้น

ทางบริษัท เจริญเมือง แมชชินเนอรี่ จำกัด ได้ยึดถือแนวทางสำคัญในการให้บริการโดยเน้นการคัดสรรสินค้าคุณภาพสูงในราคา ที่สมเหตุสมผลเพื่อรองรับทุกความต้องการของท่าน อีกทั้งยังมีบริการก่อนและหลังการขายอย่างครบวงจร รวมถึงให้ความสำคัญกับการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทางบริษัทฯจึงมีความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์ปัญหา ทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของท่าน ให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไป


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณ สุวิทย์ แก้วกำพลกุล  02-281-5331


บริษัท เจริญเมือง แมชชินเนอรี่ จำกัด 

164/1 อาคารเกรียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

Tel: 02-281-5331 (Auto 30 Lines), 02-280-8431-5 

FAX: 02-280-8033-5 

Email: Info@crm.co.th

E-mail:manager_crm@hotmail.com

Line: CHAI-CRM

http://www.crm.co.th

http://www.มอเตอร์ไฟฟ้า.net

http://www.xn--m3cuafl2db7b3hvb5c6a.net
มอเตอร์ไฟฟ้า, จำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้า, ขายจำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้า, มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ, มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น