วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

คำแสด, คำแสดผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ, เจลดอกปีป, เจลลีลาวดี

จุดเริ่ม ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ…คำแสด… 


เริ่มจากดอกไม้หอม ภายในรีสอรท์ ที่เป็นขยะต้องกวาดทิ้ง ถูกแปลงจนกลายเป็นทรัพย์สิน

 (Trash to Treasure) ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร...


คำแสดได้นำภูมิปัญญาความรู้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่มีคุณภาพและคุณประโยชน์ ผ่านการ

ทดลองทดสอบจนมีความเป็นมาตรฐาน และใช้รับรองลูกค้าของรีสอรท์

คำแสด เนเชอรัล โปรดักส์. ได้ดำเนินงาน บริหารการผลิต และการตลาดภายใต้แนวคิด

" เศรษฐกิจพอเพียง "

ด้วยการใช้ ต้นไม้ ดอกไม้ ที่มีอยู่ภายในบริเวณโรงแรมเท่านั้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณตุลยา โทร. 094-910-5978

Email : tulaya@live.com


วิธีการผลิต: เน้นผลิตด้วยมือ ควบคู่กับกรรมวิธีสมัยใหม่ที่สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน โดยตากใน

ห้องอบควบคุมอุณหภูมิ และผ่านห้องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงทุกชิ้น จึงทำให้

ผลิตภัณฑ์คำแสดฯ เป็นสินค้ามีค่า และหายาก มีคุณภาพสูง 


การเอาใจใส่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างจริงจัง

 ธรรมชาติย่อมให้ผลตอบแทนที่ดีแก่เราเสมอ...

 คำแสด, คำแสดผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ, เจลดอกปีป, เจลลีลาวดี, แชมพูใบหมี่, เจลดอกโมก, 

เจลกุหลาบ, เกลึอไพลขัดผิว, เกลึอขมิ้นขัดผิว 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น