วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมอบรม หลักสูตร Primavera P6 Professional Fundamentals R 8.2 ราคา 22,500 บาท พิเศษสุด !!! มา 2 ท่าน รับส่วนลดสูงสุด 10% พร้อมใบ Certificate หลังเรียนจบหลักสูตรขอเชิญร่วมอบรม  หลักสูตร  Primavera P6 Professional Fundamentals R 8.2

ในวันที่ 30-1 กรกฏาคม 2557 เวลา 09.30-17.30 น. 

ณ ศูนย์ ฝึกอบรม ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว ซ.8


ราคา 22,500 บาท พิเศษสุด !!! มา 2 ท่าน รับส่วนลดสูงสุด 10%  

พร้อมใบ Certificate หลังเรียนจบหลักสูตร


จาก การรวบรวมข้อมูลของโครงการก่อสร้างกว่า 20,000 แห่ง เพื่อทำการสำรวจผลการบริหารโครงการ  พบว่ามีโครงการก่อสร้างเพียง  30 %  ที่มีการบริหารโครงการ ได้เป็นไปตามแผน  และ ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในงบประมาณนอกนั้น 70 %  ประสบปัญหาทำงานล่าช้ากว่าแผน และค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณซึ่งพบว่ามีจำนวนโครงการที่ล้มเหลวมีจำนวนมากกว่า โครงการ ที่ประสบความสำเร็จ

สาเหตุส่วนใหญ่ ของความล้มเหลวในการบริหารโครงการ  เพราะผู้จัดการโครงการไม่ทราบบทบาทหน้าที่ ในการทำงานของตนเองที่ชัดเจนทำให้ไม่รู้ว่าในแต่ละวันตนเองต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง และไม่มีเครื่องมือในการบริหารโครงการที่ดี 

การที่จะบริหารโครงการให้เสร็จทันเวลา
  (Time)  และอยู่ภายใต้เงิน  (Cost)   งบประมาณของสัญญานั้น ไม่ใช่เรื่องยาก หากเข้าใจองค์ประกอบทั้ง 9 องค์ประกอบในการบริหารโครงการ  ตามสถาบัน PMI  ซึ่ง เป็นสถาบัน  ที่นักบริหารโครงการทั่วโลก ให้การยอมรับการเข้าใจ บทบาทหน้าที่ตนเองในแต่ละขั้นตอนการทำงาน และมีเครื่องมือในการบริหารโครงการ

Project  Management  in  Oracle  Primavera  P6  เป็นโปรแกรมในการบริหารโครงการที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นเครื่องมือในการบริหารโครงการที่ดีที่สุด และมีการนำองค์ความรู้ของสถาบัน PMI มาช่วยในการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ และจากผลการสำรวจของ ENR 2003 พบว่าเป็นโปรแกรม Project Management in Oracle Primavera P6 เป็นโปรแกรมในการบริหารโครงการแบบ  High – End ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก

เพราะ ฉะนั้น  หลักสูตรการบริหารโครงการก่อสร้างด้วย  Project Management  in  Oracle   Primavera  P6  จึงเหมาะกับหลาย ๆ คนที่มีหน้าที่ในการบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผน (Time) อยู่ภายใต้งบประมาณ (Cost)   และผลงานที่ได้มีคุณภาพ   (Quality)   และได้เรียนรู้ลักษณะการบริหารโครงการที่เป็นรูปแบบมาตรฐานสากลที่ทั่วโลก นิยมใช้กัน

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   สามารถสร้างโครงการ กิจกรรม และทรัพยากร
•   คำนวณแผนงานได้
•   วิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากร และต้นทุน
•   แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลได้เอง
•   เปรียบเทียบแผนงานปัจจุบัน และแผนงานเป้าหมายได้

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

•   สามารถใช้งาน MS Windows ได้
•   มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Project management จะเข้าใจได้เร็วขึ้น


ระยะเวลา :
    3  วัน
  
              
 เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :


•   แนะนำโมดูลการบริหารโครงการของ Primavera Engineering & Construction และวงจรชีวิตของการบริหารโครงการ
•   อธิบายถึงลักษณะข้อมูลโปรแกรม และการใช้งาน Layout
•   อธิบายถึงโครงสร้างขององค์กร Enterprise Project Structure (EPS)
•   สร้างโครงการ
•   สร้าง Work Breakdown Structure (WBS)
•   สร้างกิจกรรม

วันที่ 2 :

•   สร้างความสัมพันธ์ของกิจกรรม
•   คำนวณแผนงาน
•   เพิ่มเงื่อนไขข้อกำหนดลงในกิจกรรม
•   ดูแลระบบห้องสมุดเอกสารโครงการ
•   กำหนดรูปแบบมุมมองของข้อมูล
•   สร้างแหล่งข้อมูลทรัพยากร และบทบาทหน้าที่
•   กำหนดทรัพยากร และต้นทุน
•   วิเคราะห์การใช้ทรัพยากร และต้นทุน

วันที่ 3 : 

•   ปรับแผนงานโครงการให้เหมาะสม
•   สร้างและกำหนดแผนงานเริ่มต้นหรืออ้างอิง Baseline
•   อัพเดตข้อมูลการปฏิบัติงาน และควบคุมแผนงาน
•   การดูรายงานผลการดำเนินการ
•   สร้างรายงาน
•   การสร้างเว็บไซต์โครงการจากโปรแกรม

ทดลองปฏิบัติ (Workshop) : 

•   การสร้างโครงการ
•   การสร้างหมวดงาน
•   การเพิ่มกิจกรรม
•   การสร้างความสัมพันธ์ให้กับกิจกรรม
•   การสร้างแผนงาน และคำนวณแผนงาน
•   การจัดรูปแบบมุมมองแผนงาน
•   การกำหนดทรัพยากร และต้นทุน
•   การวิเคราะห์ทรัพยากร และต้นทุน
•   
ารปรับปรุงแผนงาน

สถานที่ฝึกอบรม :  Twoplus Training Center เลขที่ 42 ทูพลัส ปาร์ค ซ.ลาดพร้าว 8 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณภควงค์ เศรษตะ


Mobile: 086 307 2163 , Tel: 02 513 7494-9 Ext.604

Call center 02 513 7500 ,   Fax: 02-5139938

Email:  pr@twoplustrainingcenter.com  , sales@twoplustrainingcenter.com   


         ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : 


หลักสูตร  Primavera P6 Professional Fundamentals R 8.2 , 

การสร้างโครงการ , การสร้างหมวดงาน , ารปรับปรุงแผนงาน ,   คำนวณแผนงาน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น