วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมอบรม หลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) "การหล่อแผ่นพื้นคอนกรีตโค้งด้วยตนเอง" พิเศษสุด !!! มา 2 ท่าน ท่านที่ 2 ราคา 12,500 บาท พร้อมใบ Certificate หลังเรียนจบหลักสูตร


ขอเชิญร่วมอบรม   หลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) 

"การหล่อแผ่นพื้นคอนกรีตโค้งด้วยตนเอง"

ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557  เวลา 09.30-17.30 น. ณ โรงงาน นาโน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ราคา 15,000 บาท พิเศษสุด !!! มา 2 ท่าน ท่านที่ 2 ราคา 12,500 บาท  

พร้อมใบ Certificate หลังเรียนจบหลักสูตร

ปัจจุบันการสร้างพื้นอาคารบ้านพักอาศัยชั้น หรือ ดาดฟ้า (Roof Desk) ในประเทศไทยส่วนใหญ่มักใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูป (Solid Flank) ซึ่งรวดเร็วกว่าการหล่อพื้นกับที่ เพราะประหยัดไม้แบบ แต่แผ่นพื้นสำเร็จรูปมักจะมีความยาวได้เพียง 4.00 เมตร ทำให้บางกรณีที่ต้องการห้องกว้างๆ ทำให้ทำไม่ได้ หรือ หากใช้พื้นหล่อกับที่ ก็จำเป็นจะต้องทำคานซอยรับ ทำให้ไม่เป็นการประหยัด และเสียเวลาค่อนข้างมาก

การหล่อแผ่นพื้นด้วยเฟอร์โรซีเมนต์ (Ferrocement) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เพราะสามารถทำได้เองในสถานที่ก่อสร้าง ไม่ต้องลำบากหารถขนส่งและทำให้ต้นทุนสูง

การหล่อแผ่นพื้นด้วย เทคโนโลยีเฟอร์โรซีเมนต์ (Ferrocement) เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมากว่า 40-50 ปีแล้ว และนิยมใช้งานกันแพร่หลายที่ประเทศอินเดียมากว่า 30 ปี
ซึ่งเป็นการใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ซีเมนต์ ทราย น้ำยา และลวดกรงไก่

การอบรม ครั้งนี้จะเป็นการอธิบายหลักการการทำงาน การหล่อ และลงมือปฎิบัติจริง (Workshop) โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ ท่าน เพื่อให้มีโอกาสได้ลองทำจริงทุกท่าน และได้รับแผ่นโมลด์ต้นแบบไปหล่อได้เอง

 

 วัตถุ ประสงค์ : ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถหล่อแผ่นพื้นคอนกรีตโค้งยาว 6.0 เมตร ได้ด้วยตนเอง เพื่อนำไปหล่อใช้เองที่หน่วยงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย และนำไปประกอบอาชีพได้จริง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ไม่จำกัดวุฒิ และประสบการณ์
ประเภทหลักสูตร : ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) 
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
เวลา : 9:00-16:00 น.
จำนวนผู้เข้าอบรม : 15 ท่าน
ค่าอบรม : 15,000 บาท พร้อมอาหารเช้า เที่ยง และ ของว่าง น้ำดื่ม 
ผู้สอน : อ.ชาติชาย สุภัควนิช และ ทีมงาน
สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติม : Template แบบก่อสร้าง และ ประกาศนียบัตร (Certificate)
  
สถานที่ฝึกอบรม :
โรงงาน นาโน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามได้ที่   คุณภควงค์ เศรษตะ


Mobile : 086 307 2163    Tel : 02 513 7494-9 Ext.604

Call center 02 513 7500   Fax : 02-5139938


            หลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยี ,Technology Transfer, เทคโนโลยีเฟอร์โรซีเมนต์ , การหล่อแผ่นพื้นด้วยเฟอร์โรซีเมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น