วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมอบรม หลักสูตรอบรมเทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร พิเศษสุด !!! มา 2 ท่าน รับส่วนลดสูงสุด 15 เปอร์เซนต์ พร้อมใบ Certificate หลังเรียนจบหลักสูตร



ขอเชิญร่วมอบรม   หลักสูตรอบรมเทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร


ในวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2557 เวลา 09.30-17.30 น. 

ณ ศูนย์ ฝึกอบรม ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว ซ.8

ราคา 7,500 บาท พิเศษสุด !!! มา 2 ท่าน รับส่วนลดสูงสุด 15%  

พร้อมใบ Certificate หลังเรียนจบหลักสูตร


การ ก่อสร้าง เป็นขบวนการทำงานที่สร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง (Drawing) ให้เป็นไปตามรูปทรงระยะตรงตามแบบที่กำหนดโดยรายการประกอบแบบ (Specification) เป็นการขยายรายละเอียดวัสดุ และขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของหลักวิชาช่างที่ดี โดยมีสัญญารับเหมาก่อสร้างเป็นตัวกำหนดการรับผิดชอบการทำงาน รวมถึงเงิน และเวลาที่จะแล้วเสร็จโดยการก่อสร้างที่ดีนั้นผู้รับเหมาก่อ สร้างจำเป็นจะต้องทำงานให้เป็นไปตามรูปแบบและสัญญา คือ ภายในงบประมาณ (Money) เสร็จในเวลา (Time) และคุณภาพ (Quality) ที่ดีตามที่กำหนด

การตรวจสอบงานก่อสร้าง จึงเป็นขบวนการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และรายการประกอบโดยเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีซึ่ง ผู้ตรวจสอบงานก่อสร้างที่ดีนั้นจำเป็นจะต้องมีความรู้เข้าใจ ขั้นตอนการก่อสร้างโดยหากมีประสบการณ์สูงก็จะยิ่งช่วยให้งานก่อสร้างนั้นมี คุณภาพงานดีเพิ่มขึ้นไปด้วย

หลัก สูตรนี้เป็นการอบรมเทคนิคการตรวจงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพดี ตามหลักวิชาช่างที่ดี ตั้งแต่การเริ่มลงมือก่อสร้างจนถึงก่อนการส่งมอบงานให้กับเจ้าโครงการตลอดจน ประสบการณ์ด้านการตรวจงานก่อสร้างจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ให้ผู้เข้ารับ การอบรมเข้าใจการตรวจสอบงานก่อสร้างได้ รวดเร็วขึ้น

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

สามารถตรวจสอบงานก่อสร้างก่อนส่งมองให้กับเจ้าของโครงการได้ 
 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

หากอยู่ในสายงานจะทำให้เข้าใจได้เร็วขึ้น

ระยะเวลา :    วัน


         
เนื้อหาหลักสูตร :

•   การตรวจสอบงานการเตรียมงาน การวางผังอาคาร
•   การตรวจสอบงานดินขุด ดินถม และการขนย้ายดิน
•   การตรวจสอบงานฐานราก
•   งานตอกเสาเข็ม การนับ Blow Count
•   การ Reject เสาเข็มหัก การทำ Tie Beam รองรับการเยื้องศูนย์แทน เนื่องมาจากเสาเข็มหัก
•   งานป้องกันดินพัง
•   การตรวจสอบงานโครงสร้าง
•   งานคอนกรีตเสริมเหล็ก การดัด ดุ้ง ล้วงเหล็กเสริม เท บ่ม และตำแหน่งหยุดเทคอนกรีต
•   งานไม้แบบ ค้ำยัน และนั่งร้าน
•   งานคอนกรีตอัดแรง (Post-Tension) การดึงลวด
•   งานโครงเหล็กรูปพรรณ ขนาด การเชื่อม และการติดตั้ง
•   การตรวจสอบงานสถาปัตยกรรม : การตรวจสอบ : วัสดุ ระยะ ระดับ และการติดตั้ง
•   งานประตู หน้าต่าง
•   งานพื้น
•   งานผนัง ฝ้าเพดาน
•   งานกระจก
•   งานสุขภัณฑ์
•   งานหลังคา
•   งานสี
•   การตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า : ตรวจสอบขนาด การติดตั้ง การทดสอบระบบ
•   ตรวจสอบการเดินไฟฟ้ากำลังเข้าอาคาร ประเภท ขนาดสายไฟฟ้า
•   การเดินสายดิน ป้องไฟฟ้ารั่ว ฟ้าผ่า
•   การตรวจสอบงานระบบสุขาภิบาล : ตรวจสอบขนาดท่อ การเดินท่อ การยึด และบ่อบำบัดน้ำเสีย
•   การตรวจสอบงานระบบเครื่องกล : ตรวจสอบขนาด การติดตั้ง การทดสอบระบบ เครื่องปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย
•   การตรวจสอบความปลอดภัย (Safety) ขณะก่อสร้าง
•   การติดตั้ง รื้อถอน และการทำงาน Tower Crane และลิฟท์ขนส่ง
•   การตรวจสอบ วางแผนป้องกันการเกิดเพลิงไหม้อาคารขณะก่อสร้าง
•   การติดตั้งระบบการป้องกันการตกจากที่สูง ของหล่น และเศษฝุ่น
•   การตรวจสอบงานก่อนการส่งมอบ

   
สถานที่ฝึกอบรม :


Twoplus Training Center เลขที่ 42 ทูพลัส ปาร์ค ซ.ลาดพร้าว 8 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณภควงค์ เศรษตะ


Mobile: 086 307 2163  Tel: 02 513 7494-9 Ext.604

Call center 02 513 7500   Fax: 02-5139938



      


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.twoplustrainingcenter.com/building+inspector/index.html

 หลักสูตรอบรม , อบรมการ ก่อสร้าง , การตรวจสอบงานก่อสร้าง , 

เทคนิคการตรวจงานก่อสร้าง ,  การตรวจสอบงานฐานราก , งานผนัง ฝ้าเพดาน  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น