วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ซีติลแอลกอฮอล์, Cetyl alcohol, สเตียริลแอลกอฮอล์, Stearyl alcohol, Cetyl-Stearyl Alcohol


บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด ดำเนินธุรกิจ ผลิต นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย
ซีติลแอลกอฮอล์, Cetyl alcohol, Hexadecanol-1, Thaiol 1698, Fatty alcohol C16
ซีติลสเตียริลแอลกอฮอล์, Cetyl-Stearyl alcohol, Fatty alcohol C16-C18, Thaiol 1618
สเตียริลแอลกอฮอล์, Stearyl alcohol, Octadecanol-1, Thaiol 1898, Fatty alcohol C18
ไกลซิสแอลกอฮอล์, ไกลซิซแอลกอฮอล์, Glycic alcohol, Glycerol, Glycerine, USP grade
สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล 
36/1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร 034496284, 034854888, 0861762992, 0824504888, 0868850111

http://www.thaipolychemicals.com

ซีติลแอลกอฮอล์, ซีติลสเตียริลแอลกอฮอล์, สเตียริลแอลกอฮอล์, แฟตตี้แอลกอฮอล์, ไกลซิสแอลกอฮอล์, ไกลซิซแอลกอฮอล์, Glycic alcohol, Glycerol, Glycerine, Refined Glycerol, Refined Glycerine, USP grade, Cetyl alcohol, Cetyl-Stearyl alcohol, Stearyl alcohol, Hexadecanol-1, Octadecanol-1, Thaiol 1698, Thaiol 1898, Thaiol 1618, Fatty alcohol, Fatty alcohol C16, Fatty alcohol C18, Fatty alcohol C16-C18
Product Information
Cetyl alcohol, Thaiol 1698, CAS No. 36653-82-4, EC No. 253-149-0
Cetyl-Stearyl alcohol, Thaiol 1618, CAS No. 67762-27-0, EC No. 267-008-6
Glycic alcohol, Glycerol, Glycerine, CAS No. 56-81-5, EC No. 200-289-5
Stearyl alcohol, Thaiol 1898, CAS No. 112-92-5, EC No. 204-017-6
Appearance is white solid or pastilles, no odour
Used directly as foam stabilisers, detergency-boosting and lubricant additives.
Major application is in the manufacture of chemical Intermediates and surfactants.
This product is of 100% vegetable origin and Kosher certified.
More information of fatty alcohol, please contact TPCC Technical Sales
Tel 034496284, 034854888, 0800160016, 0824504888, 0868850111, 0861762992

นอกจาก แฟตตี้แอลกอฮอล์, Fatty alcohol ดังที่ระบุไว้ด้านบนแล้ว บจก.ไทยโพลีเคมิคอล ยังนำเข้า ส่งออก และจำหน่าย แฟตตี้แอซิด, กรดไขมัน, Fatty acid รายการอื่นๆอีกด้วย รายการสินค้าหลักในกลุ่ม แฟตตี้แอซิด, Fatty acid ได้แก่
Glycerine, Glycerine USP, Refined glycerine, กลีเซอรีน, รีไฟน์กลีเซอรีน, กลีเซอรีนบริสุทธิ์
Glycerol, Glycerol USP, Refined glycerol, กลีเซอรอล, รีไฟน์กลีเซอรอล, กลีเซอรอลบริสุทธิ์
Lauric acid, ลอริกแอซิด, ลอริกเอซิด, กรดลอริก, PALMAC, PALMATA, ACID CHEM
Myristic acid, ไมริสติกแอซิด, ไมริสติกเอซิด, กรดไมริสติก, PALMAC, PALMATA, ACID CHEM
Oleic acid, โอเลอิกแอซิด, โอเลอิกเอซิด, กรดโอเลอิก, โอเลอิค, PALMAC, PALMATA, ACID CHEM
Palmitic acid, ปาล์มิติกแอซิด, ปาล์มิติกเอซิด, กรดปาล์มิติก, PALMAC, PALMATA, ACID CHEM
Stearic acid, สเตียริกแอซิด, สเตียริกเอซิด, กรดสเตียริก, PALMAC, PALMATA, ACID CHEM
สามารถสอบถามข้อมูลสินค้า และข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไทยโพลีเคมิคอลจำกัด
Tel 034496284, 034854888, 0800160016, 0824504888, 0868850111, 0861762992

http://www.thaipolychemicals.com

ซีติลแอลกอฮอล์, Cetyl alcohol, สเตียริลแอลกอฮอล์, Stearyl alcohol, Cetyl-Stearyl Alcohol

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น