วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

www.gscengineer.com ติดตั้งบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน งานขุดเจาะหลุมสำรวจ (Soil Boring) ด้วยเครื่องเจาะ Rotary Drilling Rigติดตั้งบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน
*งานขุดเจาะหลุมสำรวจ (Soil Boring) ด้วยเครื่องเจาะ Rotary Drilling Rig
*งานบันทึกผลวิเคราะห์จำแนกลักษณะชั้นดิน (Soil Boring Log)
*งานติดตั้งบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน (Well Installation)
*งานติดตั้งฝาป้องกันบ่อฯ และเสาป้องกันบ่อฯ
*งานสำรวจระดับบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน (Well Surveying)
*รายงานผลการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดินและข้อมูลสำรวจชั้นดิน

www.gscengineer.com

การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน
*งานเก็บตัวอย่างดินที่ชั้นความลึกตามกำหนด
*งานตรวจวัดระดับน้ำใต้ดิน
*งานตรวจวัดสภาพทางกายภาพของตัวอย่างน้ำใต้ดิน
*งานเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินโดยใช้เครื่องมือเฉพาะทาง
*งานเก็บรักษาตัวอย่างดินและน้ำใต้ดินส่งไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ
*งานวิเคราะห์ความเข้มข้นของการปนเปื้อนในตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน
โดยห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานตามกฎหมาย ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายใน บริเวณโรงงาน

ติดต่อเราได้ที่

บริษัท กรีน ซัสเทนอะบิลิตี้ คอนเซ้าท์แทนท์ จำกัด


สำนักงานใหญ่
เลขที่ 47/249 ซอยนิมิตใหม่ 3/1 ถนนนิมิตใหม่ แขวง/เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510
เลขทะเบียนผู้เสียภาษี 0105560132704
โทร. 09 4996 1449, 081 480 6644
email : info@gscengineer.com, sales@gscengineer.com

Green Sustainability Consultants Co., Ltd.
Head Office
47/249 Soi Nimit Mai 3/1 , Min Buri , Bangkok 10510
TAX ID NO.  0105560132704
HOTLINE : 0949961449, 0814806644

ติดตั้งบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน, งานขุดเจาะหลุมสำรวจ, งานบันทึกผลวิเคราะห์จำแนกลักษณะชั้นดิน, งานติดตั้งบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน, งานติดตั้งฝาป้องกันบ่อ, งานสำรวจระดับบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ3 มีนาคม 2561 เวลา 07:22

    แนะนำเลยครับบริษัทนี้ทำงานมืออาชีพมากๆ ทั้งในส่วนของการจัดทำบัญชีสารอันตรายเพื่อจัดทำเกณฑ์ปนเปื้อน และการสำรวจ เจาะ ติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ บริษัทนี้ทำงานได้เรียบร้อยสุดๆครับ

    ตอบลบ