วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

อิมแพ็คจัด 3 งานยักษ์ รวมผู้ซื้อ-ผู้ขายและกูรูจากทั่วโลก ปลุกอุตสาหกรรมการทำความสะอาด การบริหารทรัพยากรอาคาร และอาคารสีเขียวอิมแพ็คจัด 3 งานยักษ์
รวมผู้ซื้อ-ผู้ขายและกูรูจากทั่วโลก ปลุกอุตสาหกรรมการทำความสะอาด 
การบริหารทรัพยากรอาคาร และอาคารสีเขียว  

อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นออร์กาไนเซอร์ จัด 3 งานใหญ่ PULIRE Asia Pacific งานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจการทำความสะอาด BMAM Expo Asia งานแสดงสินค้าเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารโรงงานและอสังหาริมทรัพย์และ GBR Expo Asia 2014 งานแสดงสินค้าเพื่อการก่อสร้าง และต่อเติมอาคารเขียวรวมที่สุดแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการทำความสะอาด การบริหารทรัพยากรอาคาร และอาคารสีเขียวจากผู้ประกอบการกว่า 300 รายจากทั่วโลกระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2557 ณ อาคาร 4 และ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 


นางสาวพรพรรณ บุลเนอร์ ผู้อำนวยการ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นออร์กาไนเซอร์ บริษัท อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ จำกัดกล่าวว่า “ปัจจุบันอุตสาหกรรมการก่อสร้างมีการเติบโตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 3 และ4 ของปีนี้ น่าจะมีการเติบโตมากขึ้นจากสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ที่เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยี และเครื่องจักรกลสมัยใหม่เข้ามาใช้เพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้างจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การจัดงาน PULIRE Asia Pacificงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจการทำความสะอาด งาน BMAM Expo Asia 2014งานแสดงสินค้าเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารโรงงานและอสังหาริมทรัพย์ และงาน GBR Expo Asia 2014 งานแสดงสินค้าเพื่อการก่อสร้าง และต่อเติมอาคารเขียว ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2557 นี้ 
จึงเสมือนเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ประกอบการ นักธุรกิจนักลงทุน ให้ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด นวัตกรรม และความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมร่วมกัน โดยรวบรวมที่สุดแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการทำความสะอาด การบริหารทรัพยากรอาคาร และอาคารสีเขียว จากผู้ประกอบการกว่า 300 รายจากทั่วเอเชีย รวมทั้งกิจกรรมการอบรม สัมมนา พบปะและเจรจาทางธุรกิจตลอด 3 วันของการจัดงาน และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่ต่ำกว่า 10,000 ราย”

           ด้านนายอายุธพร บูรณะกุล นายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคารกล่าวว่า
“ทางสมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานBMAM Expo Asia 2014 หรืองานแสดงสินค้า และการประชุมสัมมนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร โรงงาน และอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นงาน
ที่ครอบคลุมสินค้าและบริการด้านการบำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีการจัดการต่างๆเพื่อบริหารจัดการภายในอาคาร และโรงงาน นอกจากนี้สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร หรือ Thailand Facilities Management Association – TFMA ยังได้เล็งเห็นความสำคัญของวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร และเตรียมยกระดับวิชาชีพนี้ให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากลเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงได้จัดให้มีกิจกรรม Facilities Management Conference 2014 งานประชุมสำหรับผู้บริหารจัดการอาคารและโรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางในการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในวงการบริหารอาคารโรงงานจากหลากหลายธุรกิจมาร่วมฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติในภาพรวม และแนวโน้มของวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคารในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น”           นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ประธานชมรมผู้ประกอบการทำความสะอาด กล่าวว่า “อุตสาหกรรมการทำความสะอาด และธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีบทบาทสำคัญตามการเติบโตของอาคาร โรงงาน และอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องชมรมฯ จึงให้การสนับสนุนการจัดงาน PULIRE Asia Pacific 2014 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยPulireได้มีการจัดในประเทศอิตาลีและประเทศอื่นในทวีปยุโรปมาแล้วกว่า 30 ปี โดยภายในงานมีการแสดงสินค้าเช่นเครื่องจักร อุปกรณ์การทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ น้ำยาเคมี การกำจัดของเสีย และการบริการให้ข้อมูล คำปรึกษา และวางแผน เพื่อการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ราคาเหมาะสมเข้ามาใช้ในอาคาร เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิผลในการปฎิบัติงานซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ผู้สนใจไม่ต้องเดินทางไปชมงาน PULIRE ในภูมิภาคอื่น นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการสัมมนา Asia Pacific Cleaning Industry Forum ซึ่งรวบรวม
ผู้เชี่ยวชาญในวงการการทำความสะอาดจากทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคมาร่วมเป็นวิทยากร พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองแนวโน้มของตลาด และการเติบโตของธุรกิจการทำความสะอาดในเอเชียแฟซิฟิค 
และโอกาสเติบโตในปี 2015 เป็นต้น”

ในส่วนของงาน GBR Expo Asia 2014 หรือ งาน Green Building & Retrofits Expo Asia 2014 เป็นงานแสดงสินค้า และการประชุมสัมมนาที่รวบรวมวัสดุอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีที่ยั่งยืนรวมทั้งเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาใช้กับการก่อสร้าง และต่อเติมอาคารเขียว และเป็นเวทีเจรจาและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและครบครันในงานเดียว อีกทั้งยังเป็นเวทีกลางที่สำคัญในการพัฒนาอาคารเขียวของประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับสากลด้วยหัวข้อการสัมนาที่น่าสนใจมากมาย อาทิ Thailand Green Building Conference อบรมสัมมนาอาคารเขียวไทย เป็นต้น 

คุณพรพรรณ บุลเนอร์ในฐานะผู้จัดงาน กล่าวทิ้งท้ายว่า “ทั้ง 3 งาน ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้เข้าชมงานจะได้รับชมเทคโนโลยีล่าสุดนวัตกรรม สินค้า และบริการจากบริษัทชั้นนำจากไทยและต่างประเทศ พร้อมพบปะและเจรจาธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายจากบริษัทชั้นนำจากไทยและต่างประเทศ ร่วมค้นหาคำตอบของทุกปัญหาด้านอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร เรียนรู้ทิศทางอุตสาหกรรมก่อสร้างการบริหารอาคารผ่านกิจกรรมสัมนามากมายในงาน และรับฟังข้อมูลแนวโน้มการเติบโต ข้อกำหนดเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคารจากหน่วยงานภาครัฐ และสมาคมต่างๆสร้างสัมพันธ์ 
และขยายเครือข่ายทางธุรกิจกับกลุ่มผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 10,000 คนตลอดทั้ง 3 วัน”ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงาน PULIRE Asia Pacific งาน BMAM Expo Asia 2014 
และ GBR Expo Asia 2014 ได้ตั้งแต่วันที่ 18-20 กันยายน 2557 ณ อาคาร 4 
และ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์
คุณฉัตรปวีร์ณัฐนิธิ (เอ๋)089 496 6701  E-mail : aey.natniticlub@gmail.com
คุณอาภาภรณ์ (เอ) 089 788 4868 , คุณโกสินทร์ (ต้น) 081 566 2053 
คุณสรศักดิ์(เอิทร์) 089 406 5544

แถลงข่าว  ,  จัดแถลงข่าว  ,  งานแถลงข่าว , PULIRE Asia Pacific, BMAM Expo Asia 2014, GBR Expo Asia, แถลงข่าว 3 งานยักษ์ , อิมแพ็คจัด 3 งานยักษ์ ,  บริหารทรัพยากรอาคาร ,   อาคารสีเขียว  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น