วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

ระบบบำบัดน้ำเสีย, รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, รับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย


ระบบบำบัดน้ำเสีย, รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, รับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย


บริการ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย บริการก่อสร้างโครงการระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารในลักษณะต่างๆ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคาร, ระบบบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน, ระบบบำบัดน้ำเสียโรงเรียน, ระบบบำบัดน้ำเสียมหาวิทยาลัย, ระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล, ตลอดจน ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, ระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อม, ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรมเคมี, ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานน้ำมันพืช, ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรมยาง, ระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมกระดาษ จนกระทั่งรวมไปถึง ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรม และระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมือง เป็นต้น


ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น

- ระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)
- ระบบตัวกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter)
- ระบบเติมอากาศแบบมีตัวกลาง (Fixed Film Aeration)
- ระบบกำจัดไขมัน ( Dissolve Air Floatation)
- ระบบหอโปรยกรอง (Trickling filter)
- ระบบบำบัดสารเคมี (Chemical Preciptitation)

และอีกหลากหลายระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ต้องได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาข้อมูลทางวิศวกรรมได้ที่

บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

โทร 091-861-4122 แฟกซ์ 043-344994
ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบบำบัด, ระบบบำบัดน้ำ, ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน, ระบบรีไซเคิลน้ำ, รับติดตั้งระบบบำบัด, รับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, ออกแบบระบบบำบัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น