วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

รับทำโครงหลังคาเหล็ก, รับเหมางานโครงเหล็ก, เหล็กโครงหลังคา, โครงสร้างเหล็ก, โครงสร้างเหล็กรีดเย็น (Cold-Formed Steel Structures)


โครงสร้างเหล็กรีดเย็น (Cold-Formed Steel Structures) 

คือโครงสร้างเหล็ก ที่ใช้เหล็กรีดเย็นกำลังสูงรองรับน้ำหนัก ซึ่งโครงสร้างประเภทนี้จะมีน้ำหนักเบา เนื่องจากผลิตจากเหล็กที่มีกำลังสูง (45-550 Mpa) นับว่าสูงกว่าเหล็ก Mild Steel โดยทั่วไป จึงทำให้การก่อสร้างโครงสร้างเหล็กมีขนาดเบากว่า และบางกว่า เพื่อรองรับน้ำหนักที่เท่าๆ กัน แต่การออกแบบ โครงสร้างเหล็กรีดเย็นนี้ จะต้องดำเนินการโดยวิศวกรที่มีความรู้ด้านการออกแบบโครงสร้างเหล็กรีดเย็น อย่างดี เนื่องจากลักษณะโครงสร้างมีความแตกต่างจากโครงสร้างเหล็กโดยทั่วไป

รับออกแบบ ก่อสร้าง งานโครงสร้างเหล็ก


บริการรับออกแบบ ก่อสร้าง และควบคุมงานทางวิศวกรรม อาทิเช่น

- โครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูป PEB (Pre-Engineered Buildings) 
- โครงหลังคาเหล็กไร้โครงสร้าง (Trussless Roof Structures)
- โครงสร้างเหล็กรีดเย็น (Cold-Formed Steel Structures)

ประกอบด้วยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์และมีความรู้และมีการพัฒนาเทคนิคทางวิศวกรรม เพื่อได้งานออกแบบที่ประหยัด ก่อสร้างได้รวดเร็ว และควบคุมงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรม เพื่องานที่มีคุณภาพสูงสุด

บริการด้านออกแบบ เตรียมรายการคำนวนเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีวิศวกรเซ็นรับรองรายการคำนวณ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม

ให้คำปรึกษา ออกแบบ สำรวจ ก่อสร้าง และ ติดตั้ง 
- งานโครงสร้างเหล็กทุกชนิด โดยทีมวิศวกรคุณภาพ และทีมช่างผู้ชำนาญงาน
- งานต่อเติม ซ่อมแซม รีโนเวท ทุกชนิด ที่ปรึกษาและบริการจัดการโครงการ
- วางระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำประปา ระบบน้ำรีไซเคิล

บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

โทร 091-861-4122 แฟกซ์ 043-344994


,

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น