วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบรีไซเคิลน้ำ


รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบรีไซเคิลน้ำ


รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบรีไซเคิลน้ำ,  ก่อสร้างโครงการระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารในลักษณะต่างๆ เช่น ระบบบำบัดจากอาคาร, ระบบบำบัดจากบ้านเรือน, ระบบบำบัดโรงเรียน, ระบบบำบัดเสียมหาวิทยาลัย, ระบบบำบัดโรงพยาบาล, ตลอดจน ระบบบำบัดเสียโรงงาน สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ระบบบำบัดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, ระบบบำบัดอุตสาหกรรมฟอกย้อม, ระบบบำบัดสำหรับอุตสาหกรรมเคมี, ระบบบำบัดโรงงานน้ำมันพืช, ระบบบำบัดสำหรับอุตสาหกรรมยาง, ระบบบำบัดสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ จนกระทั่งรวมไปถึง ระบบบำบัดของนิคมอุตสาหกรรม, ระบบบำบัดระดับเทศบาลเมือง 

บริการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น

- ออกแบบและติดตั้ง ระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)
- ออกแบบและติดตั้ง ระบบตัวกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter)
- ออกแบบและติดตั้ง ระบบเติมอากาศแบบมีตัวกลาง (Fixed Film Aeration)
- ออกแบบและติดตั้ง ระบบกำจัดไขมัน ( Dissolve Air Floatation)
- ออกแบบและติดตั้ง ระบบหอโปรยกรอง (Trickling filter)
- ออกแบบและติดตั้ง ระบบบำบัดสารเคมี (Chemical Preciptitation)
และอีกหลากหลายระบบบำบัด ที่ต้องได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาข้อมูลทางวิศวกรรมได้ที่

โทร 091-861-4122 แฟกซ์ 043-344994
รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, ออกแบบระบบบำบัด, ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบรีไซเคิลน้ำ, ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบบำบัด, ระบบบำบัดน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน, ระบบรีไซเคิลน้ำ, รับติดตั้งระบบบำบัด, รับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น