วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563

รับสอน จัดอบรม Web Services Using C and ASP.NET

รับสอน จัดอบรม Web Services Using C and ASP.NET


การสร้าง Web Service และการเรียกใช้งาน Web Service โดยใช้ C# และ ASP.NET สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงประยุกต์ใช้งาน หลายคนคงจะเข้าใจความหมายของคำว่า Web Service แต่ไม่รู้ว่ามันทำงานยังไง และจะเรียกใช้งานยังไง ถ้าจะให้เข้าใจง่าย ๆ Web Service เปรียบเสมือนช่องทางสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระว่าง Server ต่อ Server หรือ Server ต่อ Client ซึ่งเว็บที่จะเปิดให้บริการ Web Service จะต้องทำช่องทางที่เว็บอื่น ๆ จะสามารถเข้ามาเรียกใช้งานได้ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันอาจจะเป็นข้อมูลต่าง ๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจจะเปิดช่องทางสำหรับการอ่านค่าอัตราแลกเปลี่ยน โดยกำหนดให้ Client จะต้องส่งค่า Currency และ Date (เช่น USD , 30-Apr-2012) ที่จะอ่านค่าอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเมื่อ Client เรียก Web Service จะต้องโยนค่า Argument ที่เป็น Currency และ Date เข้าไปได้อีกด้วย

ซึ่งในคอร์สอบรมนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติการใช้งาน Web Service พื้นฐานถึงขั้นสูงที่น่าสนใจ อาทิ
SOAP, WSDL, UDDI , HTTP,XML ,Web Service Clients,Web Services Programming Model,XML Serialization,Using SOAP การประยุกต์ใช้งาน WSDL,Data Access with Web Services, และหัวข้อเกี่ยวกับ Security


ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:


วัตถุประสงค์:
 • Explain how Web services solve problems encountered with traditional approaches to designing distributed applications.
 • Describe the architecture of a Web services-based solution.
 • Describe the underlying technologies of Web services and explain how to use the Microsoft .NET Framework to implement them.
 • Implement a Web service consumer by using Visual Studio .NET.
 • Implement a simple Web service by using Visual Studio .NET.
 • Publish and deploy a Web service.
 • Secure a Web service.
 • Implement caching in a Web service
 • Evaluate the trade-offs and issues that are involved in designing a real-world web service.
 • Implement nonstandard web service such as Hypertext Markup Language (HTML) screen scraping and aggregating web service.


กลุ่มเป้าหมาย:


 • กลุ่มผู้สนใจการเขียนโปรแกรมทั่วไป
 • ผู้ดูแลระบบด้านไอทีขององค์กรต่างๆ
 • นักศึกษา
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ตัวเอง
 • เจ้าหน้าที่ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์


ความรู้พื้นฐาน :
          
 • มีพื้นฐานการเขียน ASP.NET มาก่อน และสามารถสร้าง Web Form ให้ทางานกับ User Control พื้นฐานได้
 • สามารถสร้าง Project ด้วย Visual Studio.NET มาก่อน
 • มีพื้นฐานการทางานกับ ADO.NET มาก่อน


ระยะเวลาในการอบรม:


 • 20 ชั่วโมง


ราคาคอร์สอบรม:


 • ราคาปกติ 9,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 8,910 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา


วิทยากรผู้สอน:


*************************************

** สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนอบรมได้ที่ **

รับสอน จัดอบรม Web Services Using C and ASP.NET


หรือสนใจหลักสูตรต่างๆได้ที่


บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 2 ซอยลาดพร้าว 65/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ช่องทางติดต่อ

Tel.02-933-0427

Tel.088-807-9770


Line : @itgenius

Web Services, Web Services Using C#, ASP.NET Training Course, Data Access with Web Services, Web Service Clients, อบรม Web Services C# and ASP, สอน c#.net, course อบรม Web Services C# and ASP, อบรม c#, โปรแกรมฝึกอบรม Web Services C# and ASP, สอนเขียนเว็บ Web Services C# and ASP, อบรม it Web Services C# and ASP, สอน vb.net, อบรม vb.net, อบรม training, งานอบรม Web Services C# and ASP, เรียนสร้างเว็บ, เน็ตเฟรมเวิร์ค, อบรมไอที Web Services C# and ASP, เรียน c#.net, เรียน c#, หลักสูตร training Web Services C# and ASP, เรียน vb.net, สอนเขียน vb.net, เรียนสร้างเว็บไซต์ Web Services C# and ASP, mvc 4 asp.net, เรียน asp.net, อบรม asp.net, อบรม asp.net mvc, สร้างเว็บ asp.net, สร้างเว็บด้วย asp.net, การเขียน asp.net เบื้องต้น, เรียน asp.net mvc, เขียนเว็บด้วย asp.net, เริ่มต้นเขียน asp.net, เรียนเขียนโปรแกรม นอกสถานที่, อบรม asp.net นอกสถานที่, อบรม asp.net In-House

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น