วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

12 Smart Lady Thailand ทัศนศึกษา (Outing) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม(OSCC) เสริมทักษะการแก้ปัญหาผู้หญิงตกเป็นเหยื่อความรุนแรง
12 Smart Lady Thailand ทัศนศึกษา (Outing) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม(OSCC)

เสริมทักษะการแก้ปัญหาผู้หญิงตกเป็นเหยื่อความรุนแรง


ผ่านเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 แล้วสำหรับตัวแทนสุภาพสตรีทั้ง 12 คนจากทั่วประเทศ  ซึ่งเข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ ในบ้าน “Smart Lady Thailand ผู้หญิงสวย...ด้วยความคิด” รายการเรียลลิตี้ แรกใน
เมืองไทยที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยรุ่นใหม่ได้แสดง ออกทางความคิด ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมและประเทศ  

***************************************************************
สำหรับแนวคิดในสัปดาห์นี้คือ “คิดเพื่อเรียนรู้”  ประกอบกับ
ทุกวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ดังนั้น จึงเป็นสัปดาห์ของการเรียนรู้ ปัญหาและการช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง และเป็นโจทย์ประจำสัปดาห์เรื่องโครงการแก้ปัญหาเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว ด้วยการไปทัศนศึกษา (Outing) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC-One Stop Crisis Center) ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการอย่างครบวงจรที่พัฒนามาจากศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลปทุมธานี โดย OSCC เป็นการบูรณาการความช่วยเหลือครบวงจร จากแต่ละหน่วยงานของรัฐ  เพื่อให้การบริการ การส่งต่อ และการติดตามผลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  และด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว ทั้งสายด่วน 1300 หรือ เว็บไซต์ www.osccthailand.go.th  หรือ ติดต่อด้วยตนเองผ่านส่วนราชการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศซึ่งมีมากกว่า 20,000 แห่ง
จากการทัศนศึกษาครั้งนี้ Smart Lady ทั้ง 12 คนจะได้ เข้าใจปัญหา และได้ศึกษาถึงการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาตกเป็นเหยื่อความรุนแรง ด้วยการจำลองสถานการณ์การให้บริการ คัดกรองผู้ป่วยที่เป็นเหยื่อความรุนแรง และพูดคุยกับ  แพทย์ผู้คัดกรองผู้ป่วย  นักสังคมสงเคราะห์ประจำศูนย์  ผู้ประสบปัญหาที่มาใช้บริการโดยตรง รวมถึง การจำลองสถานการณ์ Case Conference  ของแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ ตำรวจ และอัยการ เพื่อการช่วยเหลือทั้งด้านการแพทย์ สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรมต่อไปนอกจากนี้ Smart Lady Thailand  ทั้ง 12 คนยังได้รับเกียรติจาก   ศันสนีย์ นาคพงศ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ วรภัทร แสงแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลปทุมธานี มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้ อย่างใกล้ชิดอีกด้วย 
  


ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ  ศันสนีย์ นาคพงศ์ กล่าวถึงความคาดหวัง ของกองทุนฯ กับ Smart Lady ทั้ง 12 คน ว่า หลังจากนี้ไปผู้หญิงเก่งทั้ง 12  คน จะปรากฎชัด ในความเปลี่ยนแปลง เนื่องจากพวกเธอได้เรียนรู้ ได้รับการพัฒนาและคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งไม่ได้เป็นการคิดเพื่อตัวเอง แต่เป็นการคิดออกจากตัวเองเพื่อให้คนอื่น จึงเชื่อว่าสังคมจะได้เห็น โครงการดีๆ ที่เกิดจากแรงบันดาลใจของพวกเธอ ........

และเพื่อให้เกิดการต่อยอดแบบบูรณาการ กองทุนฯได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการ สตรีเพื่อสุขภาพ และทำโครงการย่อยซึ่งโครงการแรกเป็นการให้ความรู้ผู้หญิงที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม โดยให้ความสำคัญทั้งการป้องกัน และการรักษา รวมถึงมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป้าหมายของกองทุนฯ คือ ผู้หญิงทุกๆ คนต้องมีความรู้เบื้องต้นในการตรวจมะเร็ง ตลอดจนความรู้ด้านสุขภาพอื่นๆ ..........

ทั้งนี้ในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 Smart Lady Thailand จะได้เรียนรู้กระบวนการ “คิดเพื่อต่อยอด” ซึ่งเป็นสัปดาห์แห่งการรวมพลังต่อยอดความคิดผลิตงานสร้างสรรค์ และสัปดาห์ที่ 4 “คิดเพื่อพัฒนา” จะเป็นการร่วมเปลี่ยนความคิดเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

 !!!!!โดยผู้ชมสามารถ ติดตาม ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ ร่วมส่งกำลังแรงใจ

และที่สำคัญอย่างลืมร่วมโหวตให้กับ SMART LADY THAILAND จากทั่วประเทศทั้ง 12 คน

 ทางทรูวิชั่นส์ ช่องเรียลลิตี้  60 และ HD 110 ตลอด 24 ชั่วโมง 

หรือทางเว็บไซต์ www.smartlady-thailand.com 

พร้อมทั้งประมวลสรุปกิจกรรมทางช่อง โมเดิร์นไนน์ ทีวี ในวันอาทิตย์ที่ 1, 8, 15 ธันวาคม 

เวลา 21.45-22.35 น. และประกาศผลในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556โครงการคัดเลือกผู้นำสตรีรุ่นใหม่ , กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ,
 SMARTLADY THAILAND , Smart Lady Thailand

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น