วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย…ด้วยความคิดว่าที่นักกฎหมายรั้วแม่โดม คว้ารางวัลชนะเลิศ

‘SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย…ด้วยความคิด’

พร้อมทุนสานต่อโครงการลดความรุนแรงในสตรี


นักศึกษาปี 4 คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ โครงการคัดเลือกผู้นำสตรี รุ่นใหม่ “SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย…ด้วยความคิด” ขณะที่ผู้บริหารสาวอยุธยา พาวิลเลียน 
คว้ารางวัล POPULAR VOTE ไปครอง ด้านกองทุนพัฒาบทบาทสตรี มอบทุน สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพื่อสังคม “ลดความรุนแรงในสตรี” วงเงิน 1 ล้านบาท ซึ่ง เป็นผลงาน SMART PROJECT 
ที่สร้างสรรค์ร่วมกันโดย SMART LADY THAILAND ทั้ง 12 คน

**************************************************************************หลังจากลุ้นมาตลอด 1 เดือนเต็มในที่สุดก็ถึงเวลาของการประกาศผลผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ  “SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย…ด้วยความคิด” 

โครงการคัดเลือกผู้นำสตรีรุ่นใหม่ ซึ่งกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยรุ่นใหม่ได้แสดงออกทางความคิดความสามารถและ พัฒนา ศักยภาพของตนเอง ผ่านรูปแบบของรายการเรียลลิตี้แรกของเมืองไทยที่ออกอากาศทาง ทรูวิชั่นส์ 

ช่องเรียลลิตี้  60 และ HD 110 ตลอด 24 ชั่วโมง
 รวมถึงทางเว็บไซต์ www.smartlady-thailand.com  และ facebook.com/ Smart Lady Thailand ซึ่งได้สรุปประมวลกิจกรรม ในทุกวัน อาทิตย์ ทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี 

และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดงานปิดโครงการและประกาศผล                
* ผู้ชนะเลิศ พร้อมแสดงความยินดีแก่ SMART LADY THAILAND ทั้ง 12 คน ณ เซนแกลเลอรี่ 
 (Zen Gallery) ชั้น 8 ห้างสรรพสินค้าเซน โดยมีคุณปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธาน และคุณขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกองทุนบทบาทสตรีแห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัลแก่ ผู้ชนะเลิศ และรางวัล POPULAR VOTE ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง บรรยากาศในงานนอกจากจะคึกคักไปด้วยแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งกองเชียร์ของ SMART LADY THAILAND ทั้ง 12 คน ที่มาให้กำลังใจกันอย่างอบอุ่นแล้ว เหล่าคณะกรรมการ อาทิ ดร.สิริกร  มณีรินทร์ ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม ดร.เมทินี พงษ์เวช ดลชัย บุณรัตเวช อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล รวมถึง SMART COACH   อาทิ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ จุรีพร ไทยดำรงค์ ฯลฯ และครูใหญ่ของบ้าน อย่างตั๊ก-มยุรา เศวตศิลา 
 ครูผู้ช่วย ได้แก่ ลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล และณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ ต่างก็มาร่วม 
แสดงความยินดีกับ SMART LADY THAILAND ในครั้งนี้ด้วย     

****************************************************************

จากผู้สมัครทั่วประเทศ 21,890 คน ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จนได้ตัวแทนผู้หญิง เก่งจากแต่ละภูมิภาค 12 คนเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน ‘SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย… ด้วยความคิด’ เพื่อเรียนรู้  พัฒนาศักยภาพในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ รวมถึงการสร้างประโยชน์สู่สังคม และประเทศชาติ ผ่านหลักสูตรเข้มข้น คิดเพื่อค้น คิดเพื่อเรียนรู้ คิดเพื่อพัฒนา และคิดเพื่อต่อยอด ตลอด 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา 

********************************************************

*  โดยมีคะแนนตัดสินจากคณะกรรมการ โค้ช และคะแนนโหวตจาก ผู้แข่งขันและผู้ชมที่จะร่วมกัน คัดเลือกผู้ชนะเลิศที่มีศักยภาพและพัฒนาการสูงสุด ซึ่งผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ “SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย…ด้วยความคิด” ได้แก่ คุณพรรษสลิล  รีพรหม หรือ “โบนัส” อายุ 21 ปี  นักศึกษาชั้นปี 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนผู้รับรางวัล POPULAR VOTE  นั้น ได้แก่ คุณฐาณิฎา  ตั้งกีรติ  หรือ “ปอจู” อายุ 25 ปี จบการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ ปัจจุบันเธอเป็นนักบริหารสาวของ อยุธยา พาวิลเลียน  คุณขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการกองทุนบทบาทสตรี กล่าวถึงความสำเร็จของโครงการ “SMART LADY THAILAND  ผู้หญิงสวย…ด้วยความคิด” ว่า “เราอยากสร้างไอดอลของผู้หญิงรุ่นใหม่ขึ้นมา และแรงบันดาลใจ อย่างหนึ่งของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คือ การพัฒนาบทบาทสตรี อยากให้มีผู้นำที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นในสังคม เราจึงมอบให้ทั้ง 12 คน เป็นทูตของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เวลามีการอบรมหรือสัมมนาไม่ว่าที่ไหนในต่างจังหวัด ทูตทั้ง 12 คน ก็จะไปสร้างแรงบันดาลใจกับผู้หญิงรุ่นใหม่  ให้กล้าที่จะมาพัฒนาประเทศ กล้าที่จะคิด กล้าที่จะทำในสิ่งต่างๆ เราอยากทำให้ผู้หญิงนั้นกล้ามากขึ้น” 
นอกจากนี้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ยังเผยถึงการสานต่อ SMART PROJECT ของ SMART LADY THAILAND ทั้ง 12 คนว่า  “เราจะช่วยผลักดันให้เขาทำได้หมดทั้ง 12 โครงการ กองทุนพัฒนาบทบาท สตรีจะช่วยติดต่อประสานให้ทั้ง 12 คนทำ เพื่อช่วยกันพัฒนาสตรี เนื่องจากในอดีตสตรีจะอยู่แถวหลัง  ตอนนี้เป็นโอกาสที่สตรีจะอยู่แถวหน้า และในอนาคตจะมีโครงการมี Smart Lady Province โดยการไปรวมกลุ่มกันในแต่ละจังหวัดที่ผ่านการคัดเลือก สร้างสรรค์กันในเรื่องความคิด เพื่อสังคมที่ดี ซึ่งจะเป็นตัวอย่างในการพัฒนาในแต่ละจังหวัดต่อไป”  
 คุณพรรษสลิล  รีพรหม หรือ “โบนัส”  ผู้รับรางวัลชนะเลิศ กล่าวถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากบ้าน “SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย…ด้วยความคิด” ตลอดระยะเวลา 1 เดือนเต็ม ว่า “โครงการนี้ทำให้ได้ประสบการณ์ในสิ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งควรจะเป็น และสิ่งสำคัญคือได้มิตรภาพ ซี่งเราอยู่กับความแตกต่าง แต่เราบริหารความแตกต่างที่สามารถอยู่ด้วยกันได้ นอกจากนี้คือ เรื่องความคิด ทำให้คิดเป็นระบบมากขึ้น  คิดได้รอบด้านมากขึ้น” 
ว่าที่นักกฎหมาย จากรั้วแม่โดม สนใจปัญหาการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของเด็กและสตรี โดยหวังว่าจะนำความรู้ด้านกฎหมายมาปรับใช้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ดังนั้นเธอจึงเสนอ SMART PROJECT  ในชื่อ “ผู้หญิงต้องรู้”  เนื่องจากเห็นว่าการนำเอาความรู้ด้านกฎหมายและการดูแลผู้หญิง ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เผยแพร่สู่ผู้หญิงจะช่วยลดปัญหาได้  ด้วยความเชื่อมั่นว่า กฎหมายคือกลไกที่จะ ช่วยปกป้องผู้หญิง มิให้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงได้ ขอเพียงแต่ผู้หญิงตระหนักถึงสิทธิของตัวเอง 
คุณพรรษสลิล กล่าวว่า “ทุกคนมีความฝันในโครงการเป็นของตัวเอง ซึ่งทุกๆ โครงการมีเอกลักษณ์ ในตัวเอง  รู้สึกภูมิใจที่เห็นทุกคนคิดโครงการเพื่อสังคม โดย  Smart Project ทั้ง 12 โครงการ จะมา สนับสนุนโครงใหญ่คือ ลดความรุนแรง และการเพิ่มคุณค่าของสตรี คิดว่าโครงการไหนเร่งด่วนที่สุด ก็ต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เนื่องจากเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ไป จำเป็นต้องส่งผลกลับมาทำให้คุณภาพชีวิตของสตรีและสังคม” 


* ด้านนักบริหารสาววัย 25 ปี คุณฐาณิฎา  ตั้งกีรติ  หรือ “ปอจู”  เจ้าของรางวัล POPULAR VOTE กล่าวด้วยรอยยิ้มเมื่อถามถึงรางวัลที่ได้รับว่า   รู้สึกประทับใจมากที่มีคนติดตาม และขอบคุณ ทุกกำลังใจ
ที่ทำให้ได้ตำแหน่งนี้ “สำหรับประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการนี้ ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้พัฒนาศักยภาพตนเอง ตั้งแต่เข้าบ้านจนถึงออกจากบ้าน  สิ่งที่ได้รับคือ สามารถเป็นคนที่ชนะใจตัวเองได้  สามารถเปิดและ ยอมรับคนอื่นที่เราไม่เคยรู้จักเลยและอยู่ด้วยกันตลอดเวลา แต่เราสามารถยอมรับเขาได้ในสิ่งที่เขาเป็น นอกจากนี้ยังได้รู้จักเครือข่ายของผู้หญิงยุคใหม่ทั้ง 12 คนที่จะช่วยสนับสนุนและเติมเต็มสิ่งที่ขาด หายไป ได้โครงข่ายของทีมโค้ชที่มีประสบการณ์มากมาย  คิดว่าหลังจากออกจากบ้าน 
จะสานต่อ โครงการ To Be Strong ความเข้มแข็งของสตรี ด้วยการไปช่วยเหลือสตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะมีการส่งเสริม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อที่จะทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้น สามารถพึ่งพาตัวเองได้ เพราะอยากให้เขาอยู่ในภูมิลำเนา ไม่จำเป็นต้องออกนอกพื้นที่ไปหางาน
ทำต่างถิ่น” เจ้าของรางวัล POPULAR VOTE กล่าว

*******************************************************

สำหรับผู้ชนะเลิศโครงการ "SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย...ด้วยความคิด" จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 200,000 บาท ส่วน SMART LADY THAILAND อีก 11 คน จะได้รับเงินรางวัลคนละ 100,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ เช่นกัน นอกจากนี้ ผู้ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดจากผู้ชมทางบ้านเป็นรางวัล Popular Vote จะได้รับเงินรางวัลพิเศษ 50,000 บาท นอกเหนือไปกว่านั้น ทางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะเปิดโอกาสการเรียนรู้ต่อเนื่องให้กับ SMART LADY THAILAND      ทั้ง 12 คน โดยให้โอกาสไปร่วมดูงาน ภายใต้การดูแลของกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี เพื่อนำความรู้มาสร้างคุณประโยชน์ ให้กับสังคมต่อไปในอนาคต  

***********************************************

  ส่วน SMART PROJECT ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมที่เป็นผลงานสร้างสรรค์จากพัฒนาการ การเรียนรู้ ร่วมกันในบ้านของ SMART LADY THAILAND ทั้ง 12 คน  คือ โครงการ “ We (VV) Stand For Women”  หรือโครงการลดความรุนแรงต่อสตรี จะแบ่งภารกิจหลักเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการทำให้ สังคมตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงต่อสตรี จะมุ่งเน้นไปที่เยาวชนชายหญิงตั้งแต่อายุ 12-19 ปี เพื่อวางรากฐานพวกเขาตั้งแต่ยังเล็ก ขณะเดียวกันเยาวชนที่ตระหนักถึงปัญหานี้ก็จะกลายเป็น กระบอกเสียงและแหล่งข้อมูลที่จะคอยตรวจสอบติดตาม และบอกต่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหา ความรุนแรงไปยังครอบครัวและโรงเรียน จนเกิดเป็นกระแสสังคมได้

*****************************************

ส่วนภารกิจอีกด้านคือการสร้างคุณค่าของสตรี มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเยาวชนชายหญิงอายุ 12-19 ปี และผู้หญิงทั่วไป ด้วยการรณรงค์และจัดกิจกรรมสัญจรไปยังจังหวัดต่างๆ เน้นจังหวัดที่มีสถิติผู้หญิง ประสบปัญหาความรุนแรงสูง โดยจัดกิจกรรมอบรมสร้างคุณค่าในตัวเอง ควบคู่ไปกับกิจกรรมฝึกอาชีพ ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ทางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้มอบเงินทุนสนับสนุนโครงการในวงเงิน 1,000,000 บาท  เพื่อให้ดำเนินการโครงการจริงได้ภายหลังออกจากบ้าน SMART LADY THAILAND  
จากความสำเร็จของโครงการ ‘SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย…ด้วยความคิด’ เรียลลิตี้แรก ของเมืองไทย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คาดหวังว่าจะสามารถดึงศักยภาพของสตรีให้แสดงออกถึง ศักยภาพความเป็นผู้นำ และเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะสร้างกระแสให้สตรีไทยเกิดการตื่นตัว เพื่อการมี ส่วนร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคม ขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป 


โครงการคัดเลือกผู้นำสตรีรุ่นใหม่ , กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ,
 SMARTLADY THAILAND , Smart Lady Thailand


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น