วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

การวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหาร

วิธีการวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหารนั้นมีมากมายเช่นการส่องกล้องเข้าไปในกระเพาะอาหาร เอ็กซเรย์ CT อุลตร้าซาวด์ เป็นต้น  หนึ่งในนั้นวิธีการส่องกล้องเข้าไปในกระเพราะอาหารนั้นเป็นวิธีที่ใช้บ่อยที่สุด จากแพทย์ที่มีความชำนาญ โดยในขณะที่มีการส่องกล้องเข้าไปในนั้นจะไม่มีความรู้สึกใดๆ
ภายใต้การพัฒนาและการสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดยั้งของการรักษาทางการแพทย์ ปัจจุบันวิธีการวินิจฉัยโรคนั้นก็มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นของมะเร็งกระเพาะอาหารก็มีมากเช่นกัน ด้านล่างนี้จะเป็นวิธีที่สามารถวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหารได้อย่างแม่นยำที่สุดและสามารถประเมินและช่วยเหลือผู้ป่วยในรอบด้านเพื่อเลือกวิธีการรักษาได้อย่างดีที่สุด

วิธีวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหาร
1.การวินิจฉัยด้วยการส่องกล้อง ก็คือการตรวจสอบจากกล้องไฟเบอร์ในกระเพาะอาหาร โดยวิธีนี้มีความหมายต่อผู้ป่วยในระยะแรกอย่างมากเพราะสามารถช่วยเหลือให้ผู้ป่วยค้นพบมะเร็งได้เร็วและยังสามารถจำแนกแผลเน่าเปื่อยแบบร้ายได้ด้วย อีกทั้งสามารถทำให้แน่ใจถึงขอบเขตของการรุกรามและประเภทของมะเร็งได้ ซึ่งนี่มีความสำคัญอย่างมากต่อการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโรคก่อนที่จะเป็นมะเร็งได้อย่างดี
2.การเอ็กซเรย์  วิธีนี้จะเกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันตามระยะของผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจสอบด้วย ปกติแล้วในระยะแรกถ้ามีการเอ็กซเรย์ก็สามารถที่จะทราบได้ว่าเซลล์มะเร็งในตอนนี้อยู่เพียงแค่เยื่อเหนียวหรือชั้นล่างของเยื่อหรือไม่ สำหรับมะเร็งกระเพาะในระยะพัฒนาถ้าใช้วิธีการนี้แล้วก็สามารถที่จะพบความสัมพันธ์ของขอบเขตเนื้องอกกับประเภทของมะเร็งกระเพาะอาหารได้
3.การCT การใช้วิธีCTในการวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหารสามารถให้เห็นถึงเซลล์มะเร็งรามไปผนังกระเพาะอาหาร และขอบเขตของเนื้องอก รวมถึงสามารถให้เห็นด้วยมีการรุกรามไปที่อื่นหรือไม่ และก็สามารถแสดงให้เห็นด้วยว่ามะเร็งกระเพาะอาหารมีการใช้การลำเลียงของเลือดมารุกรามไปยังส่วนอื่นหรือไม่

การตรวจสอบกระเพาะอาหารด้วยกล้องที่ไม่มีความเจ็บปวด
* ผู้ป่วยที่มีอาการย่อยอาหารไม่ค่อยดีเมื่อมาทำการวินิจฉัยที่โรงพยาบาล แพทย์ก็มักจะให้ผู้ป่วยใช้วิธีการตรวจสอบด้วยการส่องกล้อง แต่มีผู้ป่วยบางคนจะกลัวความเจ็บปวดจากการส่องกล้องจึงไม่ต้องการที่จะรับการวินิจฉัยแบบนี้ แต่ไม่กี่ปีมานี้คุณภาพของกล้องที่ใช้นั้นดีขึ้นเรื่อยๆ โดยที่มีความเล็กและนิ่มอีกทั้งใช้ได้อย่างสะดวก เมื่อประกอบกับความชำนาญของแพทย์แล้วก็ยิ่งทำให้ผู้ป่วยไม่มีความรู้สึกอะไรในช่วงที่ส่องกล้องเข้าไปเลยแม้แต่น้อย ปกติแล้วแพทย์ที่มีความชำนาญกับการส่องกล้องจะสามารถทำการตรวจสอบได้เสร็จภายในเวลา3-5นาที แต่ส่วนน้อยที่จะพบกับอาการที่ค่อนข้างซับซ้อนที่จะต้องใช้เวลามากกว่าสิบนาที ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถยอมรับได้  ปกติแล้วการส่องกล้องนั้นจะไม่ทำให้มีความรู้สึกเจ็บป่วยแต่อย่างใด แต่บางทีอาจจะทำให้มีอาการอาเจียนหรือหายใจไม่ทั่วท้อง ที่เกิดมาจากความกลัวทางจิตใจของผู้ป่วยและการสนองตอบของการที่เสียบกล้องเข้าไปในหลอดอาหาร จึงทำให้ผู้ป่วยมีอาการกลั้นการหายใจสักพัก ก็เหมือนกับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นตกลงไปในน้ำ และหลังจากที่ผู้ป่วยหายใจไม่ออกจริงๆแล้วค่อยหายใจออกมาก็จะทำให้มีอาการคลื่นไส้ ดังนั้นในขณะที่ส่องกล้องนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการไม่กลั้นหายใจและการปรับการหายใจให้เหมาะสม

การตรวจสอบกระเพาะด้วยกล้องแคปซูล
*  โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวของเราได้มีการใช้กล้องแคปซูลมาทำการช่วยเหลือผู้ป่วยตรวจโรคกระเพาะได้อย่างง่ายๆ โดยเพียงแค่ผู้ป่วยกลืนเอาแคปซูลที่ทำขึ้นมาพิเศษก็สามารถที่จะเลี่ยงจากความเจ็บปวดได้ และจากการที่เทคนิคในการรักษามีการพัฒนามากขึ้นทำให้กล้องแคบซูลมีการใช้ในวงกว้างมากขึ้นก็สามารถทำให้หาสาเหตุของเลือดออกในท่อย่อยอาหารและการปวดในท้องได้มากขึ้น
กล้องแคปซูลนี้มีชื่อเต็มว่าระบบกล้องแคปซูลระบบย่อยอาหารอัจฉริยะ โดยในขณะที่ผู้ป่วยรับการวินิจฉัยเพียงแค่ทานแคบซูลนี้เข้าไปกับน้ำ แค้ปซูลนี้ก็จะผ่านการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อในกระเพาะและลำไส้พาดผ่านไปยังกระเพาะ-ลำไส้เล็ก-jejunum-ileum-colon-ลำไส้ตรงอย่างเป็นระบบ เปรียบได้กับว่าเป็นช่างภาพของระบบย่อยอาหาร จากนั้นข้อมูลต่างๆก็จะถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพแล้วบันทึกเข้าสู่อุปกรณ์ต่างๆของผู้ป่วย แพทย์ก็จะใช้รูปที่ได้มาจากแคบซูลนี้มาทำการวินิจฉัยอย่างทันที โดยจะใช้เวลาทั้งหมดเพียงแค่8-10ชั่วโมงเท่านั้น ในช่วงเวลานี้ผู้ป่วยก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และเมื่อถึงเวลา ผู้ป่วยก็เพียงแค่นำอุปกรณ์บันทึกข้อมูลกลับมาให้แพทย์โดยจะได้จำนวนของรูปภาพประมาณแปดหมื่นรูป ที่มีสภาพของท่ออาหาร กระเพาะ ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่อยู่ หลังจากนั้นแคบซูลนี้ก็จะออกไปจากร่างกายตามการอุจจาระ

* การใช้กล้องแคปซูลมาแทนที่การส่องกล้องแบบดั้งเดิมและวิธีการตรวจสอบอื่นๆนั้นสามารถที่จะเลี่ยงจากความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นทางร่างกายได้ ส่วนอีกด้านก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาการตรวจสอบลำไส้เล็กที่ยาว5-7เมตรที่ตรวจสอบได้ยาก เพราะเทคนิคกล้องในตอนนี้สามารถตรวจสอบได้เฉพาะลำไส้ใหญ่เท่านั้น แต่มองไม่เห็นลำไส้เล็กเลยแม้แต่น้อย แต่การใช้แคปซูลอัจฉริยนะนี้สามารถทำให้ค้นพบโรคของลำไส้เล็กได้รวดเร็วและรักษาได้ทันท่วงที
ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวกล่าวว่าเพราะตำแหน่งการเกิดมะเร็งกระเพาะมีความแตกต่าง อีกทั้งระยะของโรคก็มีความหลากหลาย จึงทำให้มีความแตกต่างทางด้านร่างกายค่อนข้างมาก ดังนั้นการคำนึงถึงสภาพร่างกายของผู้ป่วยและมะเร็งแล้วค่อยมาออกแบบวิธีการรักษาตามสภาพโดยละเอียดของผู้ป่วยนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

การรักษาด้วยคีโมเฉพาะส่วนถือว่าเป็นวิธีการรักษามะเร็งกระเพาะอาหารที่สำคัญของโรงพยาบาลของเรา โดยหลักแล้วจะอุดตันหลอดเลือดที่ส่งเลือดมาเลี้ยงเนื้องอก เพื่อตัดขาดการส่งเลือดมาเลี้ยงเนื้องอกทำให้เนื้องอกนั้นขาดเลือด ขาดออกซีเจนจนไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้และตายลงในที่สุด ยิ่งไปกว่านี้ในขั้นตอนการรักษาแบบคีโมเฉพาะส่วนนั้นไม่จำเป็นจะต้องเปิดแผลใหญ่ๆแต่จะบาดแผลเล็กๆเพียงไม่กี่เซ็นติเมตรเท่านั้น จึงทำให้สามารถรักษาบาดแผลได้เร็วและไม่เป็นแผลเป็นอย่างเด่นชัด จากการรักษาผู้ป่วยยืนยันได้ว่าวิธีการรักษามะเร็งกระเพาะอาหารแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพที่ดีมากกว่าการรักษาด้วยวิธีเดียวอย่างมาก ดังนั้นในขณะที่รักษาด้วยคีโมก็สามารถใช้วิธีการฉายเลเซอร์ และTargeted Drugมาประกอบกันตามสภาพของผู้ป่วยได้ โดยจะทำให้มีผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้น นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลของเรายังจะใช้วิธีการรักษาแบบพิเศษจากแพทย์แผนจีนตามสภาพของผู้ป่วยช่วยด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันและผลการรักษาให้ดีขึ้น อีกทั้งยังมีข้อดีอีกมากที่วิธีการรักษาแบบอื่นๆไม่มี

*  ทางโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้มีการก่อตั้งศูนย์ให้บริการในหลายๆประเทศ ซึ่งในทุกๆปีก็จะมีผู้ป่วยมะเร็งจากหลายๆประเทศเข้ามารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นจากการรักษาก็มาจากหลากหลายประเทศด้วยกันเช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เขมร อินนีเซีย ไทย เป็นต้น ถ้าท่านมีปัญหาหรือข้อข้องใจใดๆก็สามารถสอบถามเข้ามาได้จากโปรแกรมสอบถามออนไลน์ของเว็บไซต์ อีเมลล์ โทรศัพท์หรือศูนย์บริการในประเทศของท่าน ทางทีมงานและผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลของเราจะคอยตอบคำถามที่ท่านสงสัยอย่างละเอียดและทำให้ท่านมีความพึงพอใจมากที่สุด
และเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลของเราก็จะให้การบริการทางการรักษาที่ดีที่สุดกับผู้ป่วย ในอีกด้านก็จะเพิ่มระดับผลการรักษาให้สูงขึ้นไปตามลำดับ นอกจากนี้แล้วยังเพิ่มวิธีการติดต่อพูดคุยกันระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ให้หลากหลายมากขึ้นด้วย เช่น การสอบถามออนไลน์ อีเมลล์ โทรศัพท์หรือการพูดคุยกันต่อตัวจากทีมงานของเราที่ประกอบไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นางพยาบาล นักโภชนาการ ล่าม เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทุกท่านที่มาจากหลากหลายประเทศให้ได้รับข้อมูลอย่างสะดวกที่สุดจนสามารถวางใจเข้านับการรักษาจากโรงพยาบาลได้

โทร. 086-6609601 คุณคิด 

E-mail  : ittipat.v@gmail.com

มะเร็งกระเพาะอาหาร,การวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหาร ,โรคมะเร็ง ,ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น