วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

อาการของโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

 วิธีการรักษามะเร็งกระเพาะอาหาร
อาการของมะเร็งกระเพาะอาหารที่ต่างกันต้องมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันไป วิธีการรักษาบุกรุกน้อยสุดแตกต่างจากวิธีการรักษาแบบตั้งเดิม จุดเด่นคือมีการบุกรุกน้อย ร่างกายฟื้นฟูเร็ว ผลการรักษาดี
     โรคมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นโรคเนื้องอกร้ายแรงอย่างหนึ่งและมีอุบัติการสูงในปัจจุบัน  เพื่อที่จะระงับอัตราการตายจากโรคกระเพาะอาหารให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นักวิจัยการแพทย์ได้ทำหน้าที่วิจัยวิธีการรักษามะเร็งกระเพาะอาหารอย่างเต็มที่ การอุทิศตนในการรัาษาและวิจัยนี้เพื้อเทคโนโลยีการแพทย์มีความก้าวหน้ายิ่งใหญ่ ดังนั้นผู้ป่วยไม่ต้องกังวล และต้องรักษาสภาพจิตใจที่ดีงามไว้ ร่วมแรงร่วมใจกับแพทย์ ต้องได้รับการรักษาเยี่ยวยาที่ดีอย่างแน่นอนโทร. 086-6609601 คุณคิด 

E-mail  : ittipat.v@gmail.com

    มะเร็งกระเพาะอาหารในแต่ละขั้นตอนวิธีการรักษาควรจะแตกต่างกัน
* โดยทั่วไปมะเร็งกระเพาะอาหารแบ่งเป็นได้สี่ระยะ วิธีการรักษาต้องเปลี่ยนตามอาการของโรค และตามวิธีการรักษาทั่วไป มะเร็งกระเพาะอาหารในระยะขั้นหนึ่งและขั้นสองสามารถทำการผ่าตัดให้โรคหายขาด หลังจากการผ่าตัดเสริมด้วยชีวบำบัด มะเร็งการะเพาะอาหารสำหรับระยะขั้นหนึ่งหลังจากผ่าตัดไม่แนะนำทำเคมีบำบัด ระยะขั้นสองตามอาการผู้ป่วยเสริมด้วยเคมีบำบัด ระยะขั้นสามพยายามทำการผ่าตัดรักษาให้โรคหายขาด สามารถใช้วิธีการผ่าตัด(external stripping and excision of omental bursa) ถ้าไม่สามารถทำการให้หายขาดหลักจากผ่าตัดรวมกันรักษาด้วยเคมีบำบัดและชีวบำบัด เมื่ออาการเข้าสุดระยะสุดท้าย ตามสภาพร่างกายคนไข้ทำการผ่าตัดเพื่อบรรเทาอาการโรค หลังจากนั้นหลักการรักษาคือเคมีบำบัดใส่ยาเข้าเส้นเลือดดำหรือเคมีบำบัดทางเลือดแดง หรือทำการรักษาด้วยชีวบำบัดเป็นต้น
ถึงแม้ว่าใช้วิธีการรักษาแบบดั้งเดิมเหล่านี้ได้ผลประโยชน์บ้าง แต่ยังไม่น่าพอใจ เพราะมีผลข้างเคียงเป็นอย่างมาก ช่วงกี่ปีที่ผ่านมา วิธีการรักษารุ่นใหม่ๆถูกวิจัยและประยุกต์ ในศตวรรษที่21รักษามะเร็งด้วยเทคโนโลยีบุกรุกน้อยสุดถูกนำมาใช้ในทางด้างคลินิคมากยิ่งขึ้น ได้แก่เทคโนโลยีความเย็น การฝังแร่ไอโอดีนกัมมันตรังสี คีโมเฉพาะส่วน คลื่นความถี่สูง แสงจำเพาะ(PDT)  กระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยเซลล์ เป็นต้น ตามสถานการณ์ตัวผู้ป่วยเลือกใช้วิธีการรักษาที่เหมาะสม สามารถควบคุมมะเร็งได้อย่างมากที่สุด ยังสามารถกระดุ้นระบบภูมิคุ้มกันและปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น ลดอัตรามะเร็งเป็นซ้ำและการแพร่กระจาย

รักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
* การประดิษฐ์ความเย็นในการรักษาโรคมะเร็งนี้ได้แรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีด้านอวกาศที่ก้าวหน้าของสหรัฐอเมริกา ใช้เข็มพิเศษแทงผ่านผิวหนังเข้าไปยังเนื้องอกอย่างแม่นยำ สามารถทำให้อุณหภูมิเนื้องอกติดลบ160องศาเซลเซียสภายในสิบวินาที หลังจากนั้นปรับอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสอย่างรวดเร็ว ฆ่าเซลล์เนื้อเยื่อมะเร็งเท่านั้น ไม่ทำลายเซลล์ปกติ การฝังแร่ไอโอดีนกัมมันตรังสีคือฝังแร่ไอโอดีนที่ตำแหน่งเนื้องอกโดยตรง แร่จะปล่อยรังสีแกมมาทำลายเซลล์มะเร็งอย่างต่อเนื่อง ได้ประโยชน์ดีกว่าการฉายรังสีแบบเก่า ได้เปรียบเสมอว่าฉายแสงที่ข้างในเท่านั้น ยังมีข้อดีอีกคือผลข้างเคียงน้อยมาก ผู้ป่วยใช้ชีวิตตามปกติหลังจากรักษา ยังสามารถรักษาด้วยคลื่นความถี่สูง วิธีการทำคือแทงเข็มพิเศษเป็นขั้วไฟฟ้าเข้าไปเนื้องอก เมื่อปล่อย

 * ไฟฟ้ากระแสสลับจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผ่านเข้าไปในเข็ม ซึ่งส่วนปลายเข็มเป็นขั้วไฟฟ้าและใช้การเหนี่ยวนำไฟฟ้าจากเครื่อง ทำให้เกิดคลื่นความถี่สูง จะทำให้โมเลกุลของเนื้อเยื่อรอบๆเข็มสั่นสะเทือนและเสียดสีกันจนเกิดความร้อนมีอุณหภูมิ80-100องษาเซลเซียด ซึ่งจะแผ่กระจายออกไปรอบๆจนครอบคลุมก้อนมะเร็งทั้งก้อน ทำให้ก้อนเนื้อร้อนแข็งตัวตายไป คีโมเฉพาะส่วนหมายถึงสวนยาคีโมอย่างเข้มข้นผ่านทางหลอดเลือดแดงเข้าไปยังเป้าหมายเนื้องอกโดยตรง กำจัดเซลล์มะเร็ง กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันด้วยเซลล์ก็คือฉีดเซลล์ภูมิต้านทานต่อต้านและกินเซลล์มะเร็ง

*  วิธีการรักษาบุกรุกน้อยสุดแตกต่างจากวิธีการรักษาแบบตั้งเดิม จุดเด่นคือมีการบุกรุกน้อย ฟื้นฟูเร็ว ผลการรักษาดี โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเลือกใช้เทคโทคโนโลยีหลายอย่างที่เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วย ประกอบค้วยกันกำจัดเนื้องอก ได้ข้อดีเสริมกันและกัน สามารถทำให้เนื้องอกฝ่อลงและควบคุมการแพร่กระจายของมะเร็ง ได้ผลการรักษาดีสุดเพื่อผู้ป่วย
อย่างไรก็ตาม ในการรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหารต้องตรวจวินิจฉัยโรคให้ถูกต้องชัดเจนถึงจะได้เลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม เพื่อผลการรักษาที่ดีกว่าและผู้ป่วยฟื้นร่างกายเร็วกว่าง่ายกว่า

 มะเร็งกระเพาะอาหาร , โรคมะเร็ง , มะเร็งในกระเพาะ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น