วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

บริษัท ดีบั๊ก เซอร์วิส จำกัด บริการเกี่ยวกับ การป้องกันและกำจัด ปลวก มด หนู แมลงสาป หรือแมลงอื่นๆ
บริษัท ดีบั๊ก เซอร์วิส จำกัด

บริการเกี่ยวกับ การป้องกัน กำจัด ปลวก แมลง ด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพจากสหรัฐอเมริกา และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยมีทีมบริการ ที่มีความเชี่ยวชาญ และชำนาญ ในด้านแมลงโดยตรง ให้ความสำคัญ ต่อความพึงพอใจของลูกค้า และเน้นการบริการเป็นหลัก 
มาตรฐานการบริการ

บริษัทมีบริการสำรวจพื้นที่ และสภาพปัญหา เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และคำนวณอัตราค่าบริการให้กับลูกค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่บริการ มีความรู้ และประสบการณ์ ให้บริการ เอาใจใส่ถึงความต้องการของลูกค้า
อุปกรณ์เครื่องมือ ที่ให้บริการ อยู่ในสภาพที่ดี มีคุณภาพ และเหมาะสม สะอาด ทันสมัยอยู่เสมอ
ในการติดตั้ง มีทีมงานสำหรับให้บริการ บริษัทมีทีมนักวิชาการผู้ชำนาญการด้านกีฏวิทยา ที่พร้อมจะให้บริการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การรับข้อร้องเรียนปัญหาต่างๆ จากบริการ บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการแก้ไข ภายใน 1-2 วันทำการ

- บริการป้องกันและกำจัดมด
- บริการป้องกันและกำจัดแมลงสาบ
- บริการป้องกันและกำจัดหนู
- บริการกำจัดแมลงอื่นๆบริษัท ดีบั๊ก เซอร์วิส จำกัด

94/22/1 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 087-808-1488, 087-831-3114 บริการกำจัดมด, บริการกำจัดแมลงสาบ, บริการกำจัดหนู, บริการกำจัดปลวก, กำจัดแมลง, รับกำจัดปลวก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น